IntegracjeKlient JavaScript FintezaE-CommerceParametry koszyka i przedmiotu

Parametry koszyka i przedmiotu

Wysłane zdarzenia mogą zawierać parametry, opisujące produkt lub parametry koszyka.

Wartości Koszyka #

Parametr

Typ

Opis

cart_id

string

Numer identyfikacyjny koszyka.

cart_items

number

Ilość przedmiotów w koszyku (unikalne przedmioty).

currency

string

Waluta, w której pokazywane są ceny produktów w koszyku, a także podatki, rabaty i koszty dostawy. Jeśli ten parametr nie jest określony, w raporcie waluta będzie wyświetlana jako "USD".

value

number

Wartość wszystkich przedmiotów w koszyku, wliczając podatki, rabaty i koszty dostawy. Innymi słowy, jest to suma, którą kupujący zapłacił za nabycie towaru. Podaje się w pieniądzach.

profit

number

Zysk netto sprzedawcy ze sprzedaży wszystkich przedmiotów w koszyku. Podaje się w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

transaction_fee

number

Opłata transakcyjna (prowizja systemu płatności) za nabycie wszystkich przedmiotów z koszyka. Podaje się w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

transaction_id

string

Numer identyfikacyjny transakcji, powiązany z płatnością za przedmioty w koszyku.

affiliation

string

Sklep lub oddział, w którym dokonano transakcji.

detail

string

Szczegóły błędu transakcji lub przyczyna zwrotu. Pole może zostać także użyte w przypadku udanego zakupu (Zamówienie Udane) dla dostarczenia jakichkolwiek dodatkowych szczegółów.

tax_value

number

Łączny podatek za wszystkie przedmioty w koszyku, wyrażony w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

tax_name

string

Nazwa podatku.

tax_type

string

Typ podatku.

discount_value

number

Łączna wartość rabatu na wszystkie przedmioty w koszyku, wyrażona w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

discount_name

string

Nazwa rabatu.

discount_type

string

Typ rabatu

shipping_value

number

Łączny koszt dostawy wszystkich przedmiotów w koszyku, wyrażony w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

shipping_name

string

Nazwa usługi dostawczej.

shipping_type

string

Typ dostawy.

checkout_step

number

Numer kroku, na którym aktualnie znajduje się klient. Te kroki numerujesz samodzielnie, zgodnie ze zdarzeniami Początek złożenia zamówienia, Postęp złożenia zamówienia i Zamówienie Udane

checkout_option

string

Sposób płatności koszyka

buyer

string

Nazwa kupującego lub numer identyfikacyjny. Na przykład, login użytkownika na Twojej stronie internetowej. Ten parametr jest stosowany dla generowania raportów dla kluczowych kupujących. Takie raporty są przydatne, jeśli na Twojej stronie są prezentowane produkty wielu niezależnych sprzedawców.

seller

string

Nazwa sprzedającego lub numer identyfikacyjny. Na przykład, login użytkownika na Twojej stronie internetowej. Ten parametr jest stosowany dla generowania raportów dla kluczowych sprzedających Takie raporty są przydatne, jeśli na Twojej stronie są prezentowane produkty wielu niezależnych sprzedawców.

 

Właściwości produktu #

Parametr

Typ

Opis

id *

string

Jednostka magazynowa (SKU).

nazwa *

string

Nazwa przedmiotu.

brand

string

Marka przedmiotu.

category

string

Kategoria przedmiotu. Na przykład, "Ubrania" lub "Smartfony".

variant

string

Wariant przedmiotu: kolor, model, itp.

quantity

number

Ilość przedmiotów.

currency

string

Waluta, w której pokazywane są ceny produktów, a także podatki, rabaty i koszty dostawy. Jeśli ten parametr nie jest określony, w raporcie waluta będzie wyświetlana jako "USD".

price

number

Wartość przedmiotu.

value

number

Wartość netto przedmiotu, wyrażona w pieniądzach, wliczając podatki, rabat i koszty dostawy: price + tax_value + shipping_value + transaction_fee - discount_value. Innymi słowy, jest to suma, którą kupujący zapłacił za towar. Podaje się w pieniądzach.

profit

number

Zysk netto sprzedawcy ze sprzedaży przedmiotu. Podaje się w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

transaction_fee

number

Opłata transakcyjna za nabycie przedmiotu. Podaje się w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

list_name

string

Nawa listy, na której przedmiot został pokazany użytkownikowi. Na przykład, Lista Cen.

list_position

number

Pozycja przedmiotu na liście, określonej w list_name.

tax_value

number

Podatek od przedmiotu w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

tax_name

string

Nazwa podatku.

tax_type

string

Typ podatku.

discount_value

number

Rabat na przedmiot w wyrażeniu pieniężnym. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

discount_name

string

Nazwa rabatu.

discount_type

string

Typ rabatu

shipping_value

number

Koszt dostawy przedmiotu w pieniądzach. Waluta do obliczenia jest stosowana zgodnie z "currency".

shipping_name

string

Nazwa usługi dostawczej.

shipping_type

string

Typ dostawy.

* - wymagane parametry.

Sign up and get:

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: