IntegracjeKlient JavaScript FintezaE-Commerce

E-Commerce

Finteza wspiera zdarzenia E-Commerce dla tworzenia dogłębnej analityki dla sklepów online. Skonfiguruj wysyłanie odpowiednich zdarzeń i

 • dowiedz się, które przedmioty i marki są popularne
 • określ realną wielkość sprzedaży
 • oceń niezrealizowane zyski od potencjalnych klientów, którzy opuścili swoje koszyki nie kończąc zakupu z jakiegoś powodu

System zapewnia wiele innych, wartościowych metryk, by wspierać Cię w ocenianiu Twojej efektywności biznesowej. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zachęcamy do lektury artykułu "Finteza przedstawia E-Commerce".

Jak to działa #

Sekcja E-Commerce działa podobnie do zdarzeń. Zainstaluj kod śledzący na swojej stronie internetowej i dodaj odpowiednie funkcje do stron, by wysyłać różnorodne zdarzenia: dane o etapach zakupu, o przedmiocie dodanym do koszyka, i tak dalej.

W przeciwieństwie do zwykłych zdarzeń, śledzenie E-Commerce zapewnia o wiele większy zestaw parametrów.. Te parametry są używane do wyświetlania odpowiednich danych w specjalnych raportach w Panelu Fintezy.:

raport e-Commerce w Finteza

Jak wysyłać zdarzenia E-Commerce #

Po podłączeniu Finteza JavaScript Clientmożesz zezwolić na wysyłanie zdarzeń E-Commerce. Aby to zrobić, dodaj następujący kod JavaScript do strony internetowej:

fz("ecommerce", {
  "event""{EVENT_NAME}"
  "{CART_PARAMETER1}""CART_VALUE1",
  "{CART_PARAMETER2}""CART_VALUE2",
  ...
  "items": [
    {
     "ITEM1_PARAMETER1""ITEM1_VALUE1",
     "ITEM1_PARAMETER2""ITEM1_VALUE2",
     ...
    },
    {
     "ITEM2_PARAMETER1""ITEM2_VALUE1",
     "ITEM2_PARAMETER2""ITEM2_VALUE2",
     ...
     },
     ...
  ]
} );

{EVENT_NAME} oznacza pewną, określoną wcześniej nazwę zdarzenia, na przykład "Obejrzenie przedmiotu".

Następnie dodaj opis JSON zdarzenia. Opis jest złożony z określonych wcześniej parametrów:

 • Zaczyna się z parametrów koszyka dla zdarzeń, związanych z koszykiem.
 • Następnie ciąg opisów przedmiotu jest przekazywany w parametrze 'items'.

Lista parametrów powinna zgadzać się z typem zdarzenia. Na przykład, nie określaj parametrów dostawy dla zdarzeń wyświetlenia przedmiotu.

Obejrzyj oddzielne sekcje, by sprawdzić listę wspieranych zdarzeń i przykłady ich wysyłania, a także listę wszystkich dostępnych parametrów przedmiotu i koszyka.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis ja wypełnić śledzenie na przykładzie udanego zakończenia zakupu, co jest głównym zdarzeniem eCommerce.

Przykład wysyłania śledzenia dla zdarzenia Checkout Success #

Zdarzenie Checkout Success oznacza pomyślne zakończenie zakupu. W zdarzeniu zostanie przesłana maksymalna dostępna ilość informacji, od transakcji do szczegółów dostawy.

Opis zdarzenia jest przesyłany jako parametry. Ogólne parametry zakupu, takie jak numer transakcji, klient i inne są wypełniane tylko w sekcji koszyka:

 • cart_id - identyfikator koszyka.
 • transaction_id - identyfikator płatności.
 • seller, buyer - nazwa lub identyfikator sprzedającego lub kupującego. Mogą to być loginy użytkowników na Twojej stronie. Te parametry są używane dla generowania raportów Najlepsi Kupujący. Takie raporty są przydatne, jeśli na Twojej stronie są prezentowane produkty wielu niezależnych sprzedawców.
 • affiliation - sklep lub oddział, w którym dokonano transakcji.
 • detail - tutaj możesz określić dodatkowe informacje o zakupie.
 • checkout_option - metoda płatności.
 • checkout_step - numer kroku zakupowego. Na przykład, jeśli zakup na Twojej stronie ma trzy kroki: obejrzenie koszyka, podanie danych dostawy i opłata, możesz ponumerować je jako 1, 2 i 3. Dodatkowo, wartość 3 jest przekazywana jako etap udanego zakupu.

Parametry łącznej płatności (łączna kwota, rabaty i inne) mogą zostać dodatkowo określone w sekcji koszyka. Opis koszyka jest kontynuowany opisem każdego przedmiotu w koszyku.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnienie szczegółów, związanych z parametrami płatności: profit, value, price, transaction_fee, tax_value, discount_value, shipping_value.

 • Dla koszyka: parametr 'price' nie jest wypełniany. Inne parametry są określane jako łączna wartość odpowiednich parametrów przedmiotów koszyka. Wartości są wyrażane w pieniądzach.
 • Dla przedmiotu: parametr 'price' określany jest ceną za każdy przedmiot, nawet jeśli zakupiona zostanie wielokrotność jednego, określonego przedmiotu (quantity > 1). Inne wartości są wskazane z uwzględnieniem liczby jednostek towaru. Na przykład, jeśli cena przedmiotu wynosi 300 USD (price = 300), a koszyk zawiera 5 jednostek danego towaru (quantity = 5), wówczas w parametrze 'value' powinno zostać przesłane 1500.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Następujące trzy zdarzenia zostaną stworzone w Finteza na podstawie tego śledzenia:

 • Zdarzenie "Checkout Success" dla każdego przedmiotu. Zdarzenia będą zawierać transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step i checkout_option z opisu koszyka.
 • Zdarzenie "Checkout Success" dla każdego koszyka. Jeśli cart_id nie jest określone, zdarzenie nie zostanie wygenerowane.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej
Gratulacje! Twoje konto zostało utworzone
 • Odwiedź
  finteza.com
 • Stwórz
  konto
 • Potwierdź
  emaila
 • Zainstaluj
  kod

Wysłaliśmy wiadomość e-mail na adres {email}. Znajdź go i aktywuj swój rachunek.

Następnie wystarczy się zalogować i zainstalować kod trackingu na swojej stronie. Jest to proste: