การทำงานร่วมกันFinteza JavaScript Clientอีคอมเมิร์ซ

อีคอมเมิร์ซ

Finteza รองรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับร้านค้าออนไลน์ กำหนดค่าการส่งเหตุการณ์ที่เหมาะสมและ

 • ค้นพบรายการและแบรนด์ที่ได้รับความนิย
 • ระบุปริมาณการขายที่แท้จริง
 • ประมาณการณ์กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อออกจากรถเข็นโดยไม่ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุผลบางประการ

ระบบให้การวัดค่าอื่นๆ จำนวนมากเพื่อช่วยคุณในการประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านบทความ "Finteza แนะนำอีคอมเมิร์ซ".

มันทำงานอย่างไร #

ส่วนอีคอมเมิร์ซทำงานคล้ายกับ เหตุการณ์. ติดตั้งโค้ดการติดตาม ที่เว็บไซต์ของคุณ และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องที่หน้าเว็บเพื่อส่งเหตุการณ์ต่างๆ: ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อ เกี่ยวกับรายการที่ถูกเพิ่มไปยังรถเข็น และอื่นๆ

ต่างจากเหตุการณ์ทั่วไป การติดตามของอีคอมเมิร์ซจะให้ พารามิเตอร์ ที่มีจำนวนมากกว่าอีกมาก พารามิเตอร์เหล่านี้ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานพิเศษใน แผงควบคุม Finteza:

รายงานอีคอมเมิร์ซใน Finteza

วิธีการส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ #

หลังจาก การเชื่อมต่อ Finteza JavaScript Client คุณจะสามารถเปิดใช้งานการส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ เพื่อเปิดใช้งาน เพิ่มโค้ด JavaScript ต่อไปนี้ไปยังหน้าเว็บไซต์:

fz("ecommerce", {
  "event""{EVENT_NAME}"
  "{CART_PARAMETER1}""CART_VALUE1",
  "{CART_PARAMETER2}""CART_VALUE2",
  ...
  "items": [
    {
     "ITEM1_PARAMETER1""ITEM1_VALUE1",
     "ITEM1_PARAMETER2""ITEM1_VALUE2",
     ...
    },
    {
     "ITEM2_PARAMETER1""ITEM2_VALUE1",
     "ITEM2_PARAMETER2""ITEM2_VALUE2",
     ...
     },
     ...
  ]
} );

{EVENT_NAME} แทนชื่อเหตุการณ์ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น "View Item".

ถัดไป เพิ่มคำอธิบาย JSON ของเหตุการณ์ คำอธิบายจะประกอบด้วย พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:

 • มันเริ่มต้นด้วยพารามิเตอร์ของรถเข็นสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเข็น
 • นอกจากนี้ อาเรย์ของคำอธิบายของรายการจะถูกส่งในพารามิเตอร์ 'items'

รายชื่อของพารามิเตอร์ควรตรงกับประเภทของเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น อย่าระบุพารามิเตอร์การขนส่งสำหรับ เหตุการณ์การเข้าชมรายการ.

ดูส่วนที่แยกต่างหากสำหรับรายชื่อของ เหตุการณ์ ที่รองรับ และตัวอย่างการส่ง รวมทั้งรายชื่อของ พารามิเตอร์ของรายการและรถเข็นที่มีทั้งหมด

ด้านล่างคือคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูล โดยใช้ตัวอย่างของการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักของอีคอมเมิร์ซ

ตัวอย่างการส่งเหตุการณ์ Checkout Success #

เหตุการณ์ Checkout Success หมายถึงการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลที่มีทั้งหมดสามารถถูกส่งในเหตุการณ์ จากธุรกรรมจนถึงรายละเอียดการจัดส่ง

คำอธิบายของเหตุการณ์ถูกส่งเป็น พารามิเตอร์ พารามิเตอร์การซื้อทั่วไป เช่น หมายเลขธุรกรรม ลูกค้า และอื่นๆ จะถูกเติมในส่วนรถเข็นเท่านั้น:

 • cart_id — ตัวระบุรถเข็น
 • transaction_id — ตัวระบุการชำระเงิน
 • seller, buyer — ชื่อหรือตัวระบุของผู้ขายและผู้ซื้อ สิ่งนี้อาจเป็นชื่อผู้ใช้บนเว็บของคุณ พารามิเตอร์เหล่านี้ใช้สำหรับการสร้างรายงานผู้ซื้อสูงสุด รายงานดังกล่าวมีประโยชน์ถ้าหากมีผลิตภัณฑ์ของผู้ขายภายนอกหลายรายบนเว็บของคุณ
 • affiliation — ร้านค้าหรือสาขาซึ่งธุรกรรมได้เกิดขึ้น
 • detail — ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ
 • checkout_option — วิธีการชำระเงิน
 • checkout_step — จำนวนขั้นตอนการซื้อ ตัวอย่างเช่น ถ้าการซื้อบนเว็บไซต์ของคุณมีสามขั้นตอน: การดูรถเข็น การเข้าสู่รายละเอียดการจัดส่ง และการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดเลขของขั้นตอนเป็น 1 2 และ 3 ซึ่งค่า 3 จะถูกส่งที่ขั้นตอนการซื้อที่สำเร็จ

พารามิเตอร์การจ่ายเงินทั้งหมด (จำนวนทั้งหมด การลดราคา และอื่นๆ) สามารถถูกระบุเพิ่มเติมในส่วนของรถเข็น คำอธิบายของรถเข็นจะตามด้วยคำอธิบายของแต่ละรายการในรถเข็น

กรุณาให้ความสนใจกับการเติมข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์การชำระเงิน: profit, value, price, transaction_fee, tax_value, discount_value, shipping_value

 • สำหรับรถเข็น: พารามิเตอร์ 'price' ไม่ถูกเติม พารามิเตอร์อื่นๆ ถูกระบุเป็นค่ารวมของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของรายการในรถเข็น ค่าจะถูกระบุในรูปของเงิน
 • สำหรับรายการ: พารามิเตอร์ 'price' ระบุราคาต่อรายการ แม้ว่ามีหลายหน่วยของรายการเดียวกัน (quantity > 1) ค่าอื่นๆ ถูกระบุโดยคำนึงถึงจำนวนหน่วยของรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของรายการคือ 300 USD (price = 300) และรถเข็นมีสินค้านั้น 5 หน่วย (quantity = 5) ดังนั้น 1500 ควรจะถูกส่งในพารามิเตอร์ 'value'

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

สามเหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกสร้างใน Finteza บนพื้นฐานของแทร็คนี้:

 • เหตุการณ์ "Checkout Success" สำหรับแต่ละรายการ เหตุการณ์จะรวมถึง transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step และ checkout_option จากคำอธิบายของรถเข็น
 • เหตุการณ์ "Checkout Success" สำหรับรถเข็น ถ้า cart_id ไม่ถูกระบุ เหตุการณ์จะไม่ถูกสร้าง

Sign up and get:

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: