Finteza ขอแนะนำอีคอมเมิร์ซ

แหล่งข้อมูลการตลาด

ส่วนใหม่ช่วยในการพัฒนาของบริษัทอีคอมเมิร์ซโดยการให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์ของพวกเขา Finteza ทำให้หลากหลายด้านของระบบการขายสามารถอยู่ภายใต้การควบคุม — ศึกษาศักยภาพความนิยมของสินค้า ระบุปริมาณการขายที่แท้จริง ประเมินกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น และประเมินความจงรักภักดีของลูกค้า

"รายงานอีคอมเมิร์ซใน Finteza ทำให้คุณสามารถเข้าใจผู้ชมของคุณ: พวกเขามาจากไหนและมีพฤติกรรมอย่างไรในเว็บไซต์ของคุณในด้านของความดึงดูดใจของสินค้าและ/หรือแบรนด์" Vladimir Bykov นักพัฒนาของ Finteza กล่าว "สิ่งนี้ช่วยให้คุณพัฒนาคุณภาพของการบริการของคุณซึ่งนำไปสู่อัตราคอนเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น"

มันทำงานอย่างไร

คุณสามารถสร้างรายงานบนพื้นฐานของเหตุการณ์ 8 ประเภท และ 27 พารามิเตอร์เพิ่มเติมตามประเภทสินค้าหรือตะกร้าช็อปปิ้ง เหตุการณ์ของอีคอมเมิร์ซถูกระบุอย่างชัดเจน ถ้าคุณส่งเหตุการณ์ซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อ มันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางสถิติ

รายชื่อของเหตุการณ์

 • ดูรายการ
 • เพิ่มไปยังตะกร้า
 • นำออกจากตะกร้า
 • ดูตะกร้า
 • เริ่มการเช็คเอาต์และดำเนินการเช็คเอาต์ต่อ
 • เช็คเอาต์สำเร็จ
 • เช็คเอาต์ล้มเหลว
 • คืนเงิน

พารามิเตอร์เพิ่มเติมซึ่งช่วยเสริมรายงานการขายในรายละเอียดที่มากขึ้น

 • "id" — ID ของรายการ
 • "name" — ชื่อรายการ
 • "brand" — แบรนด์ของรายการ
 • "category" — หมวดหมู่ของรายการ (เช่น เสื้อผ้า หรือ โทรศัพท์)
 • "variant" — ตัวแปรของรายการ (สี รุ่น)
 • "quantity" — ปริมาณของรายการ
 • "currency" — สกุลเงินในการขาย
 • "price" — ราคาขาย
 • "list_name" — ชื่อของรายชื่อที่รายการนี้รวมอยู่ด้วย (เช่น รายชื่อราคา)
 • "list_position" — ตำแหน่งของรายการบนรายชื่อ
 • "cart_id" — ID ของตะกร้า
 • "cart_items" — จำนวนรายการในตะกร้า
 • "value" — มูลค่าสุทธิตะกร้า รวมภาษี การลดราคา และค่าขนส่ง
 • "tax_value" — เปอร์เซ็นต์ภาษี (%)
 • "tax_name" — ชื่อภาษี
 • "tax_type" — ประเภทภาษี
 • "discount_value" — เปอร์เซ็นต์ส่วนลดราคา (%)
 • "discount_name" — ชื่อการลดราคา 
 • "discount type" — ประเภทการลดราคา
 • "shipping_value" — เปอร์เซ็นต์ต้นทุนการขนส่ง (%)
 • "shipping_name" — ชื่อการบริการขนส่ง
 • "shipping_type" — ประเภทการขนส่ง
 • "checkout_step" — หมายเลขของขั้นตอนที่ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน (คุณให้หมายเลขขั้นตอนเหล่านี้ตามเหตุการณ์ การเริ่มการเช็คเอาต์ การดำเนินการเช็คเอาต์ต่อ และการเช็คเอาต์สำเร็จ)
 • "checkout_option" — ทางเลือกการชำระเงินของตะกร้า
 • "transaction_id" — ID ของธุรกรรม
 • "affiliation" — ร้านช็อปปิ้ง
 • "detail" — เหตุผลการยกเลิกการชำระเงิน

คุณลักษณะใหม่สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหาการทำงานในธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมองหาจุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ — ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลดราคาและการจัดส่งแต่ละรายการ หรือค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ใดให้คอนเวอร์ชั่นที่มากกว่า ศึกษาผู้ชมของคุณและดึงดูดผู้เยี่ยมชมมายังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเพิ่มยอดขาย

รายงานของ Finteza จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ผู้เข้าชมของคุณซื้อ และผลิตภัณฑ์ใดที่พวกเขาเพียงแค่ดู ตรวจดูพฤติกรรมของลูกค้าของคุณในตะกร้า — ค้นพบว่าที่ขั้นตอนใดที่คุณสูญเสียผู้เข้าชม และรายการใดที่มักจะถูกนำออกจากตะกร้าก่อนที่การซื้อจะเสร็จสมบูรณ์

สร้างรายงานของคุณตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรือหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด คำนวณต้นทุนสินค้าเฉลี่ยและรายรับเฉลี่ย ติดตามประสิทธิภาพของโปรโมชั่นและการลดราคา ถ้าคุณมีหลายสาขา — ทำการวิเคราะห์แยกสำหรับแต่ละสาขา พิจารณาด้านการเงินในรายงานของคุณ: ภาษี วิธีการชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้โดยลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

รายงานของ Finteza แบบใหม่

การเข้าชม — ประเมินความสนใจของลูกค้าของคุณ รายงานจะช่วยให้คุณคาดการณ์รายการที่นิยมสูงสุดสำหรับลูกค้าของคุณ รวมทั้งระบุรายการที่ไม่มักจะถูกพบ ที่นี่คุณสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเข้าชมของผู้ชมเว็บไซต์สำหรับแต่ละรายการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์หรือหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจง

Views report


การซื้อ — รายการใดและราคาใดที่ลูกค้าของคุณซื้อจริง ที่นี่เจ้าของธุรกิจสามารถดูยอดขายตามตำแหน่ง แบรนด์ และหมวดหมู่ สถิติเหล่านี้รวมถึงการลดราคา โปรโมชั่น ภาษี สกุลเงินที่ใช้ซื้อ และระบบการชำระเงินที่ใช้ 

Purchases report


กระแสเงินสด — สังเกตการณ์กำไรและขาดทุนของคุณ ตามที่ชื่อรายงานบ่งบอก รายงานจะนี้ติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดและผลกระทบโดยตรงของมัน: กำไร อัตราภาษี รวมทั้งโปรโมชั่น และต้นทุนการขนส่ง ตัวอย่างเช่น มันทำให้คุณสามารถตรวจพบรายการ แบรนด์ และหมวดหมู่ที่สามารถทำกำไรมากและน้อยที่สุด

Cash Flow reportการซื้อขาย — ประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด ศึกษาค่าเฉลี่ยใบเสร็จและค่าเฉลี่ยต้นทุนของการซื้อ — สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถประเมินความจงรักภักดีของลูกค้า โปรโมชั่น และผลลัพธ์ของโปรแกรมความจงรักภักดี รวมทั้งพารามิเตอร์อื่นๆ มองหาผู้นำและผู้ตามระหว่างแต่ละรายการและแบรนด์ Finteza จะช่วยคุณประเมินการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโดยการเปรียบเทียบจำนวนของการเข้าชมกับจำนวนการขาย

eals report


เริ่มใช้รายงานใหม่อย่างไร

 1. เพิ่ม ตัวนับ ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 2. ส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซผ่าน API และเรียก fz method

ตัวอย่าง Method

fz('ecommerce', {
  event: "Add To Cart",
  "cart_id": "C89367",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "name": "Android Warhol T-Shirt",
      "brand": "Google",
      "category": "Apparel/T-Shirts",
      "variant": "Black",
      "quantity": 2,
      "currency": "USD",
      "price": 2,
      "list_name": "Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id": "P67890",
      "name": "Flame challenge TShirt",
      "brand": "MyBrand",
      "category": "Apparel/T-Shirts",
      "variant": "Red",
      "quantity": 1,
      "currency": "USD",
      "price": 3,
      "list_name": "Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});


นี่เป็นการทำซ้ำครั้งแรกของส่วนใหม่ ส่วนขยายและการพัฒนาเพิ่มเติมจะตามมา เปิดใช้งาน Finteza ฟรีตอนนี้ และใช้ส่วนใหม่เพื่อเร่งยอดขายและเพิ่มกำไร

ฉันต้องการทดลอง Finteza ฟรี

คุณต้องการเพียงแค่อีเมล์เพื่อลงทะเบียน