Finteza giới thiệu lĩnh vực thương mại điện tử

Tài nguyên Marketing

Mục mới này giúp các công ty thương mại điện tử phát triển bằng cách cung cấp phân tích chi tiết về các dự án của họ. Finteza cho phép kiểm soát nhiều khía cạnh trong hệ thống bán hàng, chẳng hạn như nghiên cứu mức độ thịnh hành tiềm ẩn của mặt hàng, xác định khối lượng hàng bán ra thực tế, đánh giá lợi nhuận chưa thu về và đánh giá mức độ trung thành của khách hàng.

"Các báo cáo thương mại điện tử của Finteza cho phép bạn hiểu được đối tượng khách hàng của mình: khách hàng đến từ đâu và hoạt động như thế nào trên trang web của bạn về mặt hàng hóa và/hoặc mức độ thu hút của thương hiệu", Vladimir Bykov, nhà phát triển của Finteza, chia sẻ. "Điều này giúp bạn cải tiến chất lượng dịch vụ, từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi".

Cách thức hoạt động

Bạn có thể tạo báo cáo dựa trên 8 loại sự kiện và 27 tham số khác cho từng sản phẩm hoặc giỏ hàng. Các sự kiện thương mại điện tử được định nghĩa rõ ràng. Nếu bạn gửi một sự kiện không có trong danh sách, sự kiện đó sẽ không có trong dữ liệu thống kê.

Danh sách sự kiện

 • Xem mặt hàng
 • Thêm vào giỏ hàng
 • Xóa khỏi giỏ hàng
 • Xem giỏ hàng
 • Bắt đầu thanh toán và tiến độ thanh toán
 • Thanh toán thành công
 • Thanh toán thất bại
 • Hoàn tiền

Các tham số bổ sung giúp tăng độ chi tiết của báo cáo

 • "id" — mã số của mặt hàng
 • "name" — tên mặt hàng
 • "brand" — thương hiệu của mặt hàng
 • "category" — danh mục của mặt hàng (chẳng hạn như Áo quần hay Điện thoại)
 • "variant" — biến thể (màu sắc, dòng sản phẩm)
 • "quantity" — số lượng của mặt hàng
 • "currency" — đơn vị tiền tệ dùng khi bán hàng
 • "price" — giá bán
 • "list_name" — tên của một danh sách có chứa mặt hàng (ví dụ: bảng giá)
 • "list_position" — vị trí của mặt hàng trong danh sách
 • "cart_id" — mã số của giỏ hàng
 • "cart_items" — số lượng của các mặt hàng trong giỏ
 • "value" — giá trị "ròng" của giỏ hàng, đã bao gồm thuế, giảm giá và phí vận chuyển
 • "tax_value" — thuế suất (%)
 • "tax_name" — tên thuế
 • "tax_type" — loại thuế
 • "discount_value" — tỷ lệ giảm giá (%)
 • "discount_name" — tên giảm giá 
 • "discount type" — loại giảm giá
 • "shipping_value" — tỷ lệ phí vận chuyển (%)
 • "shipping_name" — tên dịch vụ vận chuyển
 • "shipping_type" — loại hình vận chuyển
 • "checkout_step" — số của bước thanh toán mà khách hàng đang thực hiện (bạn sẽ đánh số thứ tự cho các bước theo thứ tự Bắt đầu thanh toán, Đang thanh toán và Thanh toán thành công)
 • "checkout_option" — tùy chọn thanh toán giỏ hàng
 • "transaction_id" — mã giao dịch
 • "affiliation" — cửa hàng nơi mua sản phẩm
 • "detail" — lý do hủy thanh toán

Các tính năng mới có thể giúp bạn giải quyết nhiều nhiệm vụ kinh doanh hiện tại. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các khu vực cần tối ưu hóa - kiểm tra chi phí bạn phải trả do giảm giá và phí vận chuyển cho từng mặt hàng hoặc tìm ra sản phẩm nào mang lại nhiều lượt chuyển đổi hơn, nghiên cứu đối tượng của bạn và thu hút nhiều khách truy cập trả tiền hơn vào trang web của bạn, nhằm nỗ lực tăng cường doanh số.

Báo cáo của Finteza sẽ cho biết sản phẩm nào khách truy cập thực sự mua và sản phẩm nào họ chỉ xem qua. Kiểm tra hành vi của khách hàng tại giỏ hàng - tìm hiểu ở giai đoạn nào bạn mất khách truy cập và thậm chí những mặt hàng nào thường được xóa khỏi giỏ hàng trước khi hoàn tất giao dịch mua.

Tạo báo cáo theo nhóm sản phẩm, từng thương hiệu hoặc toàn bộ danh mục sản phẩm. Tính toán chi phí trung bình của hàng hóa và chi phí mua sản phẩm trung bình. Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng bá và giảm giá. Nếu có nhiều chi nhánh, bạn có thể phân tích riêng từng chi nhánh. Hãy xem xét khía cạnh tài chính trong báo cáo của bạn: thuế, phương thức thanh toán và đơn vị tiền tệ mà khách hàng sử dụng khi làm thủ tục thanh toán.

Báo cáo mới của Finteza

Lượt xem — đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng. Báo cáo giúp bạn ngoại suy các mặt hàng được khách hàng quan tâm nhất, cũng như phát hiện những mặt hàng thường ít được chú ý. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về tần suất khách truy cập trang web đã xem một mặt hàng cụ thể hoặc các biến thể của nó, cũng như các sản phẩm của một thương hiệu hoặc danh mục cụ thể.

Báo cáo lượt xem


Lượt mua — khách hàng đã thực sự mua mặt hàng nào ở mức giá nào. Tại đây, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi doanh số theo vị trí, thương hiệu và danh mục. Số liệu thống kê gồm có giám giá, khuyến mãi, thuế, đơn vị tiền tệ mua hàng và phương thức thanh toán sử dụng. 

Báo cáo mua hàng


Dòng tiền mặt — theo dõi lãi và lỗ. Như tên gọi, báo cáo này theo dõi mọi thứ liên quan đến dòng tiền mặt và tác động trực tiếp của nó: lợi nhuận, thuế suất, khuyến mãi và chi phí vận chuyển. Ví dụ, báo cáo giúp bạn phát hiện mặt hàng, thương hiệu và danh mục nào mang lại lợi nhuận cao nhất hoặc không mang lại lợi nhuận.

Báo cáo dòng tiền mặtƯu đãi — đánh giá hiệu quả tiếp thị. Nghiên cứu số tiền mua hàng trung bình và chi phí mua hàng trung bình - thông tin này giúp bạn đánh giá mức độ trung thành của khách hàng, kết quả chương trình khuyến mãi và mức độ trung thành, cùng nhiều tham số khác. Phân biệt hàng bán chạy và hàng ít bán chạy trong số nhiều mặt hàng và thương hiệu: Finteza cho phép bạn đánh giá tỷ lệ chuyển đổi của vị trí bằng cách so sánh số lượt xem với số lượng hàng bán ra.

Báo cáo ưu đãi


Cách bắt đầu sử dụng báo cáo mới

 1. Thêm bộ đếm vào trang web của bạn
 2. Gửi các sự kiện thương mại điện tử đi thông qua API và gọi hàm fz

Ví dụ về hàm

fz('ecommerce', {
  event: "Add To Cart",
  "cart_id": "C89367",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "name": "Android Warhol T-Shirt",
      "brand": "Google",
      "category": "Apparel/T-Shirts",
      "variant": "Black",
      "quantity": 2,
      "currency": "USD",
      "price": 2,
      "list_name": "Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id": "P67890",
      "name": "Flame challenge TShirt",
      "brand": "MyBrand",
      "category": "Apparel/T-Shirts",
      "variant": "Red",
      "quantity": 1,
      "currency": "USD",
      "price": 3,
      "list_name": "Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});


Đây là phiên bản đầu tiên của mục mới này. Sẽ có nhiều mở rộng và cải tiến về sau. Sử dụng miễn phí Finteza ngay bây giờ và dùng mục mới để tăng doanh số và lợi nhuận.

Tôi muốn dùng thử miễn phí Finteza

Bạn chỉ cần dùng email để đăng ký