Cách tối ưu quảng cáo vàtối đa hóa ROI (ROAS)

Tài nguyên Marketing

Người quản lý lưu lượng quảng cáo thường xuyên phải xử lý hàng tá chiến dịch quảng cáo cùng lúc, trong khi mục đích chính của họ là tối ưu hóa quảng cáo và tối đa hóa kết quả.

Hãy xét ví dụ về một chiến dịch quảng cáo triển khai trên Facebook và Google Ads tại Canada. Để tối ưu hóa chiến dịch này, chúng ta sẽ tắt tất cả các kênh có chi phí cao hơn 3 USD mỗi lượt mua. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện điều này bằng Phễu Chuyển đổi (Conversion Funnel) của Finteza.

Phễu chuyển đổi cho biết con đường chuyển đổi người dùng

Phễu chuyển đổi cho biết con dường chuyển đổi người dùng từ lượt truy cập đầu tiên cho đến lúc mua hàng

Trước khi mua lưu lượng, có 2 bước quan trọng cần phải thực hiện:

1. Đánh dấu các nguồn lưu lượng bằng thẻ UTM.

Chúng tôi khuyên nên đánh dấu tư liệu quảng cáo như sau:

  • utm_source cho nguồn lưu lượng
  • utm_campaign cho tên chiến dịch
  • utm_medium cho hình thức quảng cáo: hiển thị, giá, đeo bám quảng cáo, liên kết, qrcode, social_cpc, social_post, đặc biệt
  • utm_term cho từ khóa
  • utm_content cho loại nội dung thường được sử dụng trong quảng cáo trả phí

2. Bật ghi nhận sự kiện trên trang web của bạn.

Finteza cần có dữ liệu về các sự kiện xảy ra để làm cơ sở xây dựng phễu chuyển đổi. Hoạt động theo dõi sự kiện không làm chậm hoạt động của trang web và không ảnh hưởng đến hiệu suất. Hãy xem hướng dẫn hoặc chia sẻ với đơn vị phát triển trang web.

Dịch vụ có thể xử lý mọi hành động, như nhấp nút, khỏi động hộp thoại trợ giúp trực tuyến, mua hàng và lượt xem giỏ hàng. Dữ liệu liên quan sẽ được ghi nhận trực tiếp vào hệ thống.


Tối ưu hóa

1. Xây dựng một Phễu bán hàng (Sales Funnel).

Chọn Funnels (Phễu) từ trình đơn bên và nhấp Create Funnel (Tạo Phễu). Chọn giai đoạn mong muốn từ danh sách sự kiện và trang hiện có.

Phễu mang lại cho ta bức tranh toàn cảnh về tỷ lệ chuyển đổi

4 giai đoạn đã được chọn cho ví dụ của chúng ta: truy cập, đăng ký, thêm vào giỏ hàng và mua hàng

Chọn hành động chính mà bạn muốn theo dõi và nhấp Report (Báo cáo). Dịch vụ sẽ ngay lập tức hiển thị dữ liệu và cho thấy tỷ lệ chuyển đổi giảm. Phễu cho thấy bức tranh toàn cảnh về tỷ lệ chuyển đổi người dùng theo từng giai đoạn, cùng điểm mất khách hàng và nguồn lưu lượng. 

2. Đặt điều kiện cụ thể.

Để phân tích kết quả quảng cáo tại địa điểm mong muốn (trong ví dụ của chúng ta là Canada), đi đến Audience (Khách hàng) -> Countries (Quốc gia) và chọn vị trí địa lý mong muốn.

Finteza cho phép chọn khách hàng chính xác để có được phân tích đúng nhất

Có thể chọn thêm các bộ lọc để giới hạn kết quả tìm kiếm về một phân khúc khách hàng cụ thể

Sau khi chọn Canada từ danh sách các nước và áp dụng bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị số liệu liên quan đến vị trí địa lý cụ thể này. Finteza cho phép chọn khách hàng chính xác để có được phân tích đúng nhất.

3. Phễu cho thấy đường đi của khách hàng từ lần truy cập đầu tiên cho đến giai đoạn cuối cùng, trong khi áp dụng nhiều cách lấy mẫu khác nhau, chẳng hạn như chất lượng lưu lượng truy cập, thiết bị, ứng dụng, quốc gia, ngôn ngữ, định dạng quảng cáo và nguồn v.v...

Tab Quality (Chất lượng) cho biết phân tích cụ thể về lưu lượng: tốt, thấp, không hợp lệ và lưu lượng dịch vụ. Trong trường hợp của chúng ta, lưu lượng có chất lượng bình thường mang lại 59 lượt mua hàng, trong đó có 1 lượt mua hàng do khách truy cập chất lượng thấp thực hiện, trong khi 2 loại còn lại không mang lại kết quả nào.

báo cáo Devices (Thiết bị) cho thấy người dùng máy tính để bàn mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn người dùng điện thoại thông minh. Tab Medium (Phương tiện) cho thấy mô hình trả tiền theo hành động (pay-per-action) tạo ra doanh số nhiều hơn.

Có thể xem các giai đoạn của phễu trong 15 báo cáo khác nhau

Có thể xem các giai đoạn của phễu trong 15 báo cáo khác nhau

Để trực quan hóa dữ liệu được tốt hơn, Finteza tính toán tỷ lệ chuyển đổi và trình bày chúng bằng nhiều màu sắc khác nhau. Giá trị cao hơn mức trung bình của giai đoạn sẽ có màu xanh lục. Giá trị thấp hơn mức trung bình có màu đỏ. Trong ví dụ của chúng ta, tỷ lệ chuyển đổi trung bình của giai đoạn đăng ký (bước thứ 2) là 14,3% và do đó, chiến dịch 001.fb.cpa có tỷ lệ chuyển đổi 40% sẽ được tô màu xanh lục.


4. Bắt đầu tối ưu hóa.

Chiến dịch quảng cáo được khởi động trên Facebook và Google Ads:

  • 001.gdn.cpc.content: chiến dịch trả tiền theo số lượt nhấp chuột (pay-per-click) trên Google, hành động mục tiêu là lượt nhấp vào chủ đề trang web
  • 001.gdn.cpc.interest: chiến dịch trả tiền theo số lượt nhấp chuột trên Google, mục tiêu là sự quan tâm của khách hàng
  • 001.fb.cpc: chiến dịch trả tiền theo số lượt nhấp chuột trên Facebook
  • 001.fb.cpa: chiến dịch trả tiền theo hành động trên Facebook

Số liệu thống kê chiến dịch Google Ads và Facebook

Số liệu thống kê chiến dịch Google Ads và Facebook

Kết quả chuyển đổi ở giai đoạn cuối cùng thấp nhất là 001.gdn.cpc.content và 001.gdn.cpc.interest với tỷ lệ 1,6%. Giá trị thấp hơn mức trung bình do đó được tô màu đỏ. Tuy nhiên, chúng ta không quan tâm đến tỷ lệ chuyển đổi mà chúng ta cần đánh giá chi phí tiếp thị cho mỗi lượt mua hàng. Chúng ta cần chỉ ra các nguồn gây lỗ.

Để làm điều này, hãy tạo một bảng để tính toán mức đầu tư cho mỗi chiến dịch. Ban đầu, mục tiêu đặt ra là loại bỏ mọi chiến dịch có chi phí cho mỗi lượt mua hàng cuối cùng cao hơn 3 USD.

Chiến dịch Mức chi, USD Lượt mua hàng Chi phí mỗi lượt mua hàng, USD
001.gdn.cpc.content 20 30 0,33
001.gdn.cpc.interest 10 5 2
001.fb.cpc 10 10 1
001.fb.cpa 50 15 3,33

Để tính chi phí cho mỗi giao dịch, ta lấy số tiền đã chi chia cho số lượt mua hàng. Trong bảng trên, chỉ có chiến dịch 001.fb.cpa là không đáp ứng điều kiện. Chi phí vượt mức 3 USD, nên chúng ta sẽ tắt quảng cáo này đi. Chiến dịch trả tiền theo hành động trên Facebook không mang lại hiệu quả chi phí trong trường hợp của chúng ta. Trong tất cả các trường hợp khác, chi phí cuối cùng không vượt quá giới hạn đặt ra: 0,33; 2 và 1 USD. Chúng ta hãy chạy tiếp các chiến dịch này.

Chúng ta đã xác định được nguồn không hiệu quả để tắt đi

Chúng ta đã xác định được nguồn không hiệu quả để tắt đi

Chỉ trong ít phút, chúng ta đã xác định được kênh không mang lại hiệu quả chi phí và cải thiện doanh lợi từ số tiền đầu tư cho tiếp thị của mình. Bây giờ, mỗi đô-la đầu tư vào đã tạo ra doanh thu cao hơn.

Bắt đầu một đợt dùng thử và thử nghiệm dịch vụ trên trang web của bạn. Finteza rất dễ cài đặt và bạn có thể bắt đầu sử dụng mà không cần nhập thông tin thanh toán. Kiểm tra các chiến dịch và tắt các nguồn lưu lượng không hiệu quả. Tăng ROI cho quảng cáo!

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ