Πώς να βελτιστοποιήσετε τις διαφημίσεις και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση επένδυσης (ROI)

Πηγές μάρκετινγκ

Οι διαχειριστές της επισκεψιμότητας μέσω διαφήμισης συνήθως ασχολούνται με δεκάδες διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ ο κύριος σκοπός τους είναι η βελτιστοποίηση των διαφημίσεων και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα μιας διαφημιστικής καμπάνιας που ξεκίνησε στο Facebook και το Google Ads στον Καναδά. Για να βελτιστοποιήσουμε την καμπάνια, θα απενεργοποιήσουμε όλα τα κανάλια με κόστος άνω των 3 δολαρίων ΗΠΑ ανά αγορά. Ας δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό χρησιμοποιώντας τα Χωνιά Μετατροπής της Finteza.

Τα χωνιά μετατροπής εμφανίζουν τη διαδρομή μετατροπής χρήστη

Τα χωνιά μετατροπής εμφανίζουν τη διαδρομή μετατροπής χρήστη από την πρώτη επίσκεψη έως την πραγματοποίηση μιας αγοράς

Πριν από την αγορά της επισκεψιμότητας, πρέπει να ολοκληρωθούν δύο προκαταρκτικά βήματα:

1. Επισήμανση πηγών με ετικέτες UTM.

Σας συνιστούμε να επισημάνετε το διαφημιστικό υλικό ως εξής:

  • utm_source για την πηγή επισκεψιμότητας
  • utm_campaign για το όνομα της καμπάνιας
  • utm_medium για τον τύπο της διαφήμισης: προβολής, τιμής, επαναστόχευσης, affiliate, με QR codes, social_cpc, social_post, ειδική
  • ο όρος utm_term μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λέξεις-κλειδιά
  • ο όρος utm_content για τον τύπο περιεχομένου χρησιμοποιείται, συνήθως, σε περιπτώσεις πληρωμένης διαφήμισης

2. Ενεργοποιήστε την εγγραφή συμβάντων στον ιστότοπό σας.

Η Finteza απαιτεί δεδομένα για συμβάντα που παρουσιάζονται, βάσει των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί ένα χωνί μετατροπής. Η παρακολούθηση συμβάντων δεν επιβραδύνει τη λειτουργία του ιστοτόπου και δεν επηρεάζει την απόδοση. Διαβάστε την οδηγία ή μοιραστείτε την με τον προγραμματιστή ιστοτόπου.

Η υπηρεσία μπορεί να χειριστεί κάθε ενέργεια, όπως κλικ κουμπιών, έναρξη παραθύρου διαλόγου εικονικού βοηθού, αγορές και επισκέψεις στο καρότσι αγορών. Τα σχετικά δεδομένα καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα.


Βελτιστοποίηση

1. Δημιουργήστε έναν Αγωγό Πωλήσεων.

Επιλέξτε Χωνιά από το πλευρικό μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Χωνιού. Επιλέξτε τα επιθυμητά στάδια από τη λίστα διαθέσιμων συμβάντων και σελίδων.

Ο αγωγός παρέχει μια σαφή εικόνα των ποσοστών μετατροπής χρηστών

Έχουν επιλεγεί τέσσερα στάδια για το παράδειγμά μας: επίσκεψη, εγγραφή, προσθήκη στο καρότσι αγορών και αγορά

Επιλέξτε τις βασικές ενέργειες που θέλετε να παρακολουθήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά. Η υπηρεσία πραγματοποιεί άμεση οπτικοποίηση δεδομένων και εμφανίζει μείωση στα ποσοστά μετατροπής. Το χωνί παρέχει μια σαφή εικόνα των ποσοστών μετατροπής των χρηστών ανά στάδιο, σε συνδυασμό με τα σημεία απώλειας κοινού και τις πηγές επισκεψιμότητας. 

2. Ορίστε συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για να αναλύσετε τα αποτελέσματα των διαφημίσεων σε οποιαδήποτε επιθυμητή τοποθεσία (στο παράδειγμά μας, είναι ο Καναδάς), κάντε μετάβαση σε κοινό -> χώρες και επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική θέση.

Η Finteza επιτρέπει την ακριβή επιλογή του κοινού για την πιο ακριβή ανάλυση

Μπορείτε να επιλέξετε περαιτέρω φίλτρα για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κοινού

Αφού επιλέξετε τον Καναδά από τη λίστα των χωρών και εφαρμόσετε το φίλτρο, το σύστημα θα εμφανίσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Η Finteza επιτρέπει την ακριβή επιλογή του κοινού για την πιο ακριβή ανάλυση.

3. Ο αγωγός δείχνει τη διαδρομή του κοινού από την πρώτη επίσκεψη έως το τελικό στάδιο, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων διαφορετικά πρότυπα δειγματοληψίας, όπως ποιότητα επισκεψιμότητας, συσκευές, εφαρμογές, χώρες, γλώσσες, μορφές διαφήμισης και πηγές.

Η καρτέλα «Ποιότητα» παρέχει ανάλυση της επισκεψιμότητας: καλή, χαμηλής ποιότητας, άκυρη και υπηρεσίας. Στην περίπτωσή μας, η επισκεψιμότητα κανονικής ποιότητας είχε ως αποτέλεσμα 59 αγορές, μία αγορά πραγματοποιήθηκε από έναν επισκέπτη χαμηλής ποιότητας, ενώ οι υπόλοιποι δύο τύποι δεν παρήγαγαν αποτελέσματα.

Η αναφορά «Συσκευές» δείχνει ότι οι χρήστες σταθερού υπολογιστή παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά μετατροπής απ' ότι οι χρήστες smartphone. Η καρτέλα «Μέσα» εμφανίζει ότι το μοντέλο πληρωμής ανά ενέργεια παράγει περισσότερες πωλήσεις.

Τα στάδια του αγωγού μπορούν να προβληθούν σε 15 διαφορετικές αναφορές

Τα στάδια του αγωγού μπορούν να προβληθούν σε 15 διαφορετικές αναφορές

Για πιο αποτελεσματική απεικόνιση δεδομένων, η Finteza υπολογίζει τα ποσοστά μετατροπής και τα παρουσιάζει με διαφορετικά χρώματα. Οι τιμές πάνω από τον μέσο όρο του σταδίου διαθέτουν πράσινο χρώμα. Εκείνες που βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Στο παράδειγμά μας, το μέσο ποσοστό μετατροπής του σταδίου εγγραφής (του δεύτερου βήματος) είναι 14,3% και επομένως η εκστρατεία 001.fb.cpa με συντελεστή μετατροπής 40% επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.


4. Ξεκινήστε τη βελτιστοποίηση.

Η διαφημιστική καμπάνια ξεκίνησε στο Facebook και το Google Ads:

  • 001.gdn.cpc.content: μια καμπάνια με χρέωση ανά κλικ στο Google, η επιθυμητή ενέργεια είναι το κλικ στο θέμα του ιστοτόπου
  • 001.gdn.cpc.interest: μια καμπάνια με χρέωση ανά κλικ στο Google, ο στόχος είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού
  • 001.fb.cpc: μια καμπάνια με χρέωση ανά κλικ στο Facebook
  • 001.fb.cpa: μια καμπάνια με χρέωση ανά δράση στο Facebook

Στατιστικά καμπάνιας Google Ads και Facebook

Στατιστικά καμπάνιας Google Ads και Facebook

Τα χειρότερα αποτελέσματα μετατροπής στο τελικό στάδιο δημιουργήθηκαν από τις 001.gdn.cpc.content και 001.gdn.cpc.interest — 1,6%. Η τιμή είναι μικρότερη από τον μέσο όρο και ως εκ τούτου, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, δεν μας ενδιαφέρει το ποσοστό μετατροπής, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε το κόστος του μάρκετινγκ ανά αγορά. Πρέπει να εντοπίσουμε τις ζημιογόνες πηγές.

Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί ένας πίνακας για τον υπολογισμό της επένδυσης κάθε καμπάνιας. Στην αρχή, θέσαμε ως στόχο να εξαλείψουμε κάθε καμπάνια στην οποία η τελική αγορά κοστίζει περισσότερο από 3 δολάρια ΗΠΑ.

Καμπάνια Δαπάνες, δολάρια ΗΠΑ Αγορές Κόστος ανά αγορά, δολάρια ΗΠΑ
001.gdn.cpc.content 20 30 0,33
001.gdn.cpc.interest 10 5 2
001.fb.cpc 10 10 1
001.fb.cpa 50 15 3,33

Για να υπολογίσετε το κόστος ανά συναλλαγή, διαιρέστε το ποσό που δαπανήθηκε με το πλήθος των αγορών. Στον παραπάνω πίνακα, η απαιτούμενη συνθήκη δεν πληρούται μόνο στην καμπάνια 001.fb.cpa. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δολάρια ΗΠΑ, επομένως απενεργοποιούμε αυτήν τη διαφήμιση. Η καμπάνια με χρέωση ανά δράση στο Facebook δεν είναι οικονομικά αποδοτική στην περίπτωσή μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα έξοδα που προκύπτουν δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο: 0,33, 2 και 1 δολάρια ΗΠΑ. Οπότε, αφήστε αυτές τις καμπάνιες να λειτουργήσουν περαιτέρω.

Έχουμε εντοπίσει μια κακή πηγή που χρήζει απενεργοποίησης

Έχουμε εντοπίσει μια κακή πηγή που χρήζει απενεργοποίησης

Μέσα σε λίγα λεπτά, καθορίσαμε ένα αναποτελεσματικό κανάλι και βελτιώσαμε την απόδοση της επένδυσης μάρκετινγκ. Τώρα, το κάθε δολάριο που επενδύθηκε παράγει υψηλότερα έσοδα.

Ενεργοποιήστε μια δοκιμαστική περίοδο και δοκιμάστε την υπηρεσία στον ιστότοπό σας. Η Finteza είναι εύκολη στην εγκατάσταση και μπορείτε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε χωρίς να εισαγάγετε πληροφορίες πληρωμής. Ελέγξτε τις καμπάνιες και απενεργοποιήστε τις ανεπαρκείς πηγές επισκεψιμότητας. Αυξήστε την απόδοση επένδυσης της διαφήμισής σας!

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης