Jak optymalizować reklamy oraz maksymalizować ROI (zwrot z inwestycji)

Zasoby marketingowe

Osoby zarządzające ruchem z kanałów reklamowych zazwyczaj mają do czynienia z dziesiątkami kampanii reklamowych, a ich głównym celem jest optymalizacja reklam i maksymalizacja wyników.

Rozważmy przykład kampanii reklamowej, uruchomionej na Facebook i Google Ads w Kanadzie W celu optymalizacji kampanii wyłączymy wszystkie kanały, których wartość przekracza 3 dolary za zakup. Zobaczmy, jak można to zrobić za pomocą lejka konwersji Finteza.

Lejki konwersji pokazują ścieżkę konwersji użytkownika

Lejek konwersji pokazuje ścieżkę konwersji użytkownika od pierwszej wizyty do zakupu

Przed zakupem ruchu należy wykonać dwa wstępne kroki:

1. Oznaczyć źródła za pomocą tagów UTM.

Zalecamy oznaczyć materiały promocyjne w następujący sposób:

  • utm_source dla źródła ruchu
  • utm_campaign dla nazwy kampanii
  • utm_medium dla rodzaju reklamy: display, price, retargeting, affiliate, qrcode, social_cpc, social_post, special
  • umt_term można użyć dla słów kluczowych
  • utm_content dla typu zawartości, używanego zazwyczaj w płatnej reklamie

2. Włącz rejestrację zdarzeń na swojej stronie internetowej.

Finteza wymaga danych o zachodzących wydarzeniach, na podstawie których może zostać zbudowany lejek konwersji. Śledzenie zdarzeń nie spowalnia pracy serwisu i nie wpływa na wydajność. Zapoznaj się z instrukcją lub udostępnij ją twórcy serwisu.

Serwis może badać wszystkie działania, takie, jak naciśnięcie przycisków uruchom okno dialogowe asystenta online, zakupy i odwiedzanie strony koszyka. Odpowiednie dane są rejestrowane bezpośrednio w systemie.


Optymalizacja

1. Zbuduj lejek sprzedaży.

Wybierz Lejki z bocznego menu i kliknij przycisk Utwórz Lejek. Wybierz interesujące cię etapy z listy dostępnych zdarzeń i stron.

Lejek zapewnia przejrzyste informacje na temat współczynnika konwersji użytkowników

Dla naszego przykładu zostały wybrane cztery etapy: wizyta, rejestracja, dodawanie do koszyka i zakup

Wybierz kluczowe działania, które chcesz śledzić, a następnie kliknij przycisk Raport. Serwis błyskawicznie wizualizuje dane i pokazuje spadek współczynników konwersji. Lejek zapewnia przejrzysty obraz, dotyczący współczynnika konwersji użytkowników w podziale na etapy, a także o punktów utraty odwiedzających i źródeł ruchu. 

2. Wyznacz konkretne warunki.

Aby przeanalizować wyniki reklamy w dowolnym miejscu (w naszym przykładzie jest to Kanada), przejdź do sekcji odbiorcy -> kraje i wybierz badane położenie geograficzne.

Finteza pozwala precyzyjnie wybrać odbiorców dla jak najbardziej dokładnej analizy

Możesz zaznaczyć więcej filtrów, aby zawęzić wyniki do określonego segmentu odbiorców

Po wybraniu Kanady z listy krajów i zastosowaniu filtra, system pokazuje statystyki, związane z tą konkretną lokalizacją. Finteza pozwala precyzyjnie wybrać odbiorców dla jak najbardziej dokładnej analizy.

3. Lejek pokazuje drogę odbiorców od pierwszej wizyty do końcowego etapu, stosując różne szablony próbki, takie jak jakość ruchu, urządzenia, aplikacji, kraje, języki, formaty reklam i źródła, a także wiele innych.

Zakładka Jakość obrazuje podział ruchu: dobry, niskiej jakości, nieprawidłowy i ruch serwisowy. W naszym przypadku ruch normalnej jakości doprowadził do 59 zakupów, jeden zakup został dokonany przez osobę z ruchu o niskiej jakości, podczas gdy pozostałe dwa typy nie dały żadnych wyników.

Raport Urządzenia pokazuje, że użytkownicy komputerów mają wyższe współczynniki konwersji, niż użytkownicy smartfonów. Zakładka Metody pokazuje, że model płatności za efekt generuje większą sprzedaż

Etapy lejka można obejrzeć w 15 różnych raportach

Etapy lejka można obejrzeć w 15 różnych raportach

W celu bardziej efektywnej wizualizacji danych, Finteza oblicza współczynniki konwersji i prezentuje je w różnych kolorach. Wartości powyżej średniej wartości etapu są oznaczone zielonym kolorem. Te, które są poniżej średniej wartości, są wyświetlane na czerwono. W naszym przykładzie średni współczynnik konwersji na etapie rejestracji (drugi etap) wynosi 14,3% i w ten sposób kampania 001.fb.cpa, która ma współczynnik konwersji 40%, oznaczona została na zielono.


4. Zacznij optymalizację.

Kampania została uruchomiona na Facebook i Google Ads:

  • 001.gdn.cpc.content: kampania za kliknięcie (cpc w Google, akcja docelowa- kliknięcie na temat serwisu
  • 001.gdn.cpc.interest: kampania w Google typu pay-per-click, cele są ustawione na zainteresowanie odbiorców.
  • 001.fb.cpc: kampania z płatnością za kliknięcie na Facebook
  • 001.fb.cpa: kampania z płatnością za akcję na Facebook

Statystyki kampanii Google Ads i Facebook

Statystyki kampanii Google Ads i Facebook

Najgorsze wyniki konwersji końcowego etapu zostały uzyskane za pomocą 001.gdn.cpc.content i 001.gdn.cpc.interest — 1.6%. Wartość jest mniejsza niż średnia, więc została wyświetlona na czerwono. Jednak my nie jesteśmy zainteresowani współczynnikami konwersji, ale musimy ocenić marketingowe koszty zakupu. Musimy zidentyfikować źródła, powodujące straty.

W tym celu należy utworzyć tabelę do obliczania inwestycji w każdą kampanię. Na samym początku postawiliśmy sobie za cel wykluczenie wszelkich kampanii, w których finalnie zakup kosztuje ponad 3 dolary.

Kompania Koszty, USD Zakupy Cena jednego zakupu, USD
001.gdn.cpc.content 20 30 0,33
001.gdn.cpc.interest 10 5 2
001.fb.cpc 10 10 1
001.fb.cpa 50 15 3,33

Aby obliczyć koszt jednej transakcji, należy podzielić kwotę wydaną na ilość zakupów. W tabeli powyżej warunek nie jest spełniony tylko w przypadku 001.fb.cpa. Cena przekracza 3 USD, więc możemy wyłączyć tę reklamę. Kampania pay-to-action na Facebook w naszym przypadku nie jest opłacalna. We wszystkich pozostałych przypadkach koszty końcowe nie przekraczają określonego limitu: 0,33, 2 i 1 USD W związku z tym pozwalamy tym kampaniom działać dalej.

Określiliśmy złe źródło, aby je wyłączyć

Określiliśmy złe źródło, aby je wyłączyć

W ciągu zaledwie kilku minut określiliśmy nieefektywny finansowo kanał i poprawiliśmy zwrot z inwestycji marketingowych. Teraz każdy zainwestowany dolar przynosi wyższy dochód.

Aktywuj okres próbny i przetestuj usługę dla swojej strony internetowej. Finteza jest łatwa w instalacji i można zacząć jej używać, nie wprowadzając informacji o płatności. Audyt kampanii i eliminacja nieefektywnych źródeł ruchu. Zwiększ swój zwrot z inwestycji (ROI)!

Rejestrując się, akceptujesz warunki Umowy Serwisowej