การทำงานร่วมกันFinteza JavaScript Clientการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งสคริปต์การติดตาม

เพื่อเพิ่มสคริปต์การติดตาม เพียงแค่แทรกโค้ดขนาดเล็กไปยังหน้าเว็บไซต์ของคุณ เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza และไปที่ การตั้งค่า:

รับโค้ดการติดตามสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

คัดลอกโค้ดการติดตามและวางมันที่ทุกหน้าเว็บไซต์ใน <head></head>tag

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเว็บไซต์ของคุณใน Finteza คลิก เพิ่ม ในส่วน เว็บไซต์ ระบุชื่อและแอดเดรสของเว็บไซต์เพื่อรับโค้ดการติดตามทันที


ทำให้แน่ใจว่าคุณแทรกโค้ดการติดตามในทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ มิฉะนั้นสถิติการเข้าชมจะไม่สมบูรณ์


ตัวอย่าง #

การแทรกโค้ดเป็นดังต่อไปนี้:

<script type="text/javascript">
  (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],
   c.async=!0,c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
  (window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz");
  fz("register","website","{WEBSITE_ID}");
</script>

ในโค้ดที่ถูกคัดลอก {SCRIPT_URL} จะถูกแทนที่ด้วยแอดเดรส URL ของสคริปต์การติดตามหลักซึ่งถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของ Finteza {WEBSITE_ID} จะถูกแทนที่ด้วย ID เว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza

หลังจากการแทรกโค้ก ฟังก์ชั่น fz() ปรากฏในหน้าต่าง context หลักของหน้าเว็บ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน รัน window.fz ในคอนโซล ฟังก์ชั่นนี้ใช้เพื่อเรียก method สำหรับสื่อสารกับ Finteza ตัวอย่างของการลงทะเบียนเว็บไซต์:

fz("register","website","{WEBSITE_ID}");

ถ้าชื่อของฟังก์ชั่น fz ถูกใช้ไปแล้ว ใช้ชื่ออื่น เพื่อทำสิ่งนี้ เปลี่ยนการประกาศ method และการเรียกในสองที่ในโค้ดการติดตาม:

(window,document,"script","{SCRIPT_URL}","fz-your-name");
fz-your-name("register","website","{WEBSITE_ID}");

สคริปต์การติดตามหลัก (ซึ่งดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Fintezaช) ถูกแทรกไปยังหน้าโดยไม่ประสานเวลา — เป็นอิสระจากองค์ประกอบอื่นๆ ดังนั้น สิ่งนี้จะไม่ทำให้การโหลดของหน้าหลักช้าลง

พารามิเตอร์การลงทะเบียนเว็บไซต์ #

โค้ดการแทรกรวมถึงการเรียกฟังก์ชั่น fz("register", ...) ซึ่งส่งเหตุการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ไปยัง Finteza ฟังก์ชั่นนี้รองรับหลายพารามิเตอร์เพิ่มเติม:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

trackHash

boolean

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง hash (anchor) หน้าเว็บ
 
โดยค่าตั้งต้น การส่งผ่านโดยผ่านลิงก์ anchor ในหน้าเว็บไม่ถูกติดตาม เฉพาะการเริ่มต้นเปิดหน้าเว็บเท่านั้นที่นับเป็นการเข้าชม วิธีนี้อาจไม่ได้รับการยอมรับสำหรับเว็บไซต์ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอยู่บนหน้ายาวหน้าเดียว (แอปพลิเคชั่นหน้าเดียว)

 

เปิดใช้งานพารามิเตอร์นี้เพื่ออนุญาตให้ Finteza ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ hash ใน URL หน้าเว็บ เหตุการณ์การเข้าชมหน้าเว็บใหม่จะถูกส่งไปยังระบบทุกครั้งที่ hash มีการเปลี่ยนแปลง

trackLinks

boolean

เปิดใช้งานการติดตามการคลิกบนลิงก์ภายนอกที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคุณ

 

ถ้าคุณใช้หลายลิงก์ภายนอกบนเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายการโฆษณา) พารามิเตอร์นี้ทำให้คุณสามารถค้นหาว่าผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์อย่างไร

 

แต่ละครั้งที่ลิงก์ภายนอกถูกคลิก เหตุการณ์พิเศษจะถูกส่งไปยัง Finteza รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมีอยู่ในส่วน หน้าเว็บ — การออก ของเว็บไซต์ของคุณใน แผงควบคุม Finteza

timeOnPage

boolean

เปิดใช้งานการคำนวณอย่างแม่นยำของเวลาที่ใช้โดยผู้ใช้บนหน้าเว็บ

 

โดยค่าตั้งต้น พารามิเตอร์ถูกคำนวณตามความแตกต่างระหว่างเวลาเข้าและการเปลี่ยนผ่านภายใน อย่างไรก็ตาม การคำนวณดังกล่าวเป็นไปไม่ได้สำหรับหน้าที่เข้าชมสุดท้าย เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนผ่านไปยังหน้าเว็บภายในหน้าถัดไป

 

ถ้าเปิดใช้งานอยู่ JavaScript Client จะส่งเหตุการณ์พิเศษไปยัง Finteza เพื่อแจ้งว่าผู้ใช้ยังคงอยู่บนหน้าเว็บ ทุก 15 วินาที ดังนั้น คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับทุกการเข้าชม

 

เหตุการณ์ถูกส่งในสองนาทีแรกที่ผู้ใช้อยู่บนหน้าเว็บเท่านั้น

ตัวอย่างของการเปิดใช้งานพารามิเตอร์เพิ่มเติม:

fz( "register""website", {
    "id":"cacgfaknbbubiozaeidyvhoisrajbdvjqg",
    "trackHash"true,
    "trackLinks"true,
    "accurateBounceRate"true,
    "timeOnPage"true
} );

เมื่อใช้นโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา #

นโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับการนำโค้ดที่ประสงค์ร้ายเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ ถ้าคุณใช้นโยบายความปลอดภัยนี้ เพิ่มการยกเว้นสำหรับเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดสคริปต์การติดตามของ Finteza เข้าสู่ string ที่มีการประกาศที่สอดคล้องในหัวเรื่องของแต่ละหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น:

Content-Security-Policy: script-src 'self' content.mql5.com;

มิฉะนั้น เบราว์เซอร์จะบล็อคการโหลด core.js และดังนั้นการเก็บสถิติของเว็บไซต์จะถูกปิดการใช้งาน

การเร่งความเร็วดาวน์โหลดโดยใช้ X-DNS-Prefetch-Control #

เพื่อเร่งความเร็วการดาวน์โหลดของสคริปต์การติดตาม แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง X-DNS-Prefetch-Control ไปยังหัวเรื่องของทุกหน้าเว็บไซต์:

<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
<link rel='dns-prefetch' href='https://content.mql5.com'>

มันแสดงตำแหน่งของสคริปต์ให้กับเบราว์เซอร์ เพื่อให้มันสามารถแยกแยะที่อยู่ได้ทันที (เมื่อดาวน์โหลดหน้าเว็บ) โดยไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานดังกล่าวเมื่อดาวน์โหลดสคริปต์

การใช้พร็อกซีกับการดาวน์โหลดสคริปต์ผ่านเว็บไซต์ของคุณ #

เพื่อหลีกเลี่ยงการบล็อคการดาวน์โหลดสคริปต์ของ Finteza แนะนำให้ ใช้พร็อกซี ผ่านเว็บไซต์ของคุณ

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

โดยการลงทะเบียน คุณตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการบริการ
ยินดีด้วย! บัญชีของคุณถูกสร้างแล้ว
 • เข้าชม
  finteza.com
 • สร้าง
  บัญชี
 • ยืนยัน
  อีเมล์
 • ติดตั้ง
  โค้ด

เราได้ส่งอีเมล์ไปยัง {email} กรุณาค้นหาอีเมล์และยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากนั้นคุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้และติดตั้งโค้ดการติดตามในเว็บไซต์ของคุณ มันง่ายมาก: