Instalacja i inicjalizacja

Finteza SDK wymaga Android 4.3 (API Level 18) lub nowszego i biblioteki com.android.installreferrer:installreferrer SDK może zostać zainstalowany za pomocą Gradle lub ręcznie przez pobranie pakietu na https://repo1.maven.org/maven2/net/metaquotes/finteza/finteza-sdk/.

Instalacja przez Grandle #

Aby połączyć Finteza SDK, dodaj następująca zależność do sekcji zależności build.gradle file of your project:

dependencies {
   //... inne zależności
    implementation 'net.metaquotes.finteza:finteza-sdk:+'
}

Add the following line to the repositories section:

repositories {
    //...
    mavenCentral()
    }

Ręczna instalacja #

Pobierz najnowszą wersję SDK w formie pliku aar i skopiuj ją do libs directory swojego projektu. Następnie dodaj plik aar SDK do projektu jako bibliotekę.

Dodaj następujący serwis do manifestu projektu:

<service android:name="net.metaquotes.FintezaService" />

Dodaj zezwolenia:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

Następnie dodaj następujące zależności do pliku build.gradle :

dependencies {
   //... inne zależności
    implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:2.2'
}

Inicjalizacja SDK w aplikacji #

Aby rozpocząć, wywołaj Finteza.initialize - metodę w Application.onCreate lub Activity.onCreate handler:

Finteza.initialize(getApplication(), "{WEBSITE_ID}""{WEBSITE_URL}""{PRODUCT}");

Określ ID strony internetowej jako {WEBSITE_ID}. Może ono zostać uzyskane w ustawieniach strony internetowej (pole ID) w Panelu Fintezy.. Następnie określ parametry:

Parametr

Typ

Opis

site

string

Nazwa domeny strony internetowej, na przykład "my.site.com".

product

string

Nazwa produktu, która ma być używana jako przedrostek dla oznaczenia zdarzeń, wysyłanych do Fintezy przez Twoją aplikację.

 

Możesz potrzebować osobnych zdarzeń dla różnych platform w przypadku, jeśli posiadasz aplikacje na PC, iOS, Android, itp. Na przykład, jeśli określisz produkt "Aplikacja Android" i wyślesz zdarzenie "Rejestracja", finalne zdarzenie w Fintezie będzie brzmieć "Rejestracja Aplikacja Android".

 

Ustaw null aby uniknąć stosowania przedrostków.

Zdarzenia uruchomienia aplikacji #

Dodaj następujący kod do Activity.onCreate:

Finteza.activate()

Gdy aktywność jest wywoływana podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, SDK wysyła zdarzenie "Instalacja zakończona" do Fintezy (jeśli przedrostek produktu jest określony, wysyłane jest "{PRODUCT} Instalacja zakończona").

Ponadto, gdy wywoływanie jest aktywne, nowa sesja pracy jest zaczynana i rejestrowane jest zdarzenie "Start sesji" (jeśli przedrostek produktu jest określony, wówczas "{PRODUCT} Start sesji").

Jeśli użytkownik opuszcza aplikację, aktualna sesja jest kończona. Następnym razem gdy aplikacja zostanie uruchomiona/aktywowana, rozpocznie się nowa sesja.


Usuwania bugów wiadomości #

Aby sprawdzić działanie SDK, możesz udostępnić wynik informacji o usuwaniu bugów wiadomości do konsoli programisty, filtrowanej przez typ wiadomości:

Tylko zdarzenia

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.EVENTS);

Pełny log

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ALL);

Tylko błędy

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.ERROR);

Aby wyłączyć wiadomości o usuwaniu bugów, wywołaj:

Finteza.addLogging(LogUtil.LogLevel.NONE);

Przykład

Następująca wiadomość o usuwaniu bugów oznacza błąd wysyłania zdarzenia, spowodowany przez brak aktywności metody wywołania:

[zdarzenie] nie może wysłać zdarzenia 'Book Load': najpierw wywołaj metodę 'activate'