IntegrasiFinteza JavaScript ClientE-CommerceJenis Peristiwa

Jenis Peristiwa

Lapan jenis peristiwa E-Commerce boleh dihantar ke Finteza:

Semua peristiwa lain tidak akan dimasukkan dalam laporan E-Commerce di pihak Finteza.


View Item #

Peristiwa tersebut menunjukkan bahawa ada produk yang sedang dilihat. Ciri-ciri item yang dilihat dinyatakan dalam peristiwa tersebut:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Hasilnya, dua peristiwa "View Item" akan dicipta dalam Finteza, satu bagi setiap item yang diterangkan.

Add To Cart / Remove From Cart #

Peristiwa ini digunakan apabila produk ditambah atau dikeluarkan dari troli. Selain daripada penerangan produk, peristiwa tersebut harus mengandungi ID troli dalam cart_id parameter (ID harus dijana oleh laman web anda).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Hasilnya, dua peristiwa "Add To Cart" akan dicipta dalam Finteza, satu bagi setiap item yang diterangkan. ID troli yang dinyatakan akan ditambah kepada setiap peristiwa.

Jangan lalukan list_name dan list_position parameter untuk mengeluarkan daripada peristiwa troli. Ia menerangkan senarai daripada mana item tersebut ditambah ke troli, jadi ia tidak mempunyai makna untuk peristiwa pengeluaran.

View Cart #

Peristiwa tersebut berkaitan dengan melihat troli. Peristiwa tersebut mengandungi maklumat tengan kos troli, serta penyedia tambahan jika ada: cukai, diskaun, keuntungan bersih. Parameter tambahan juga boleh dinyatakan untuk produk tunggal.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Tiga peristiwa berikut akan dicipta dalam Finteza:

 • Peristiwa "View Cart" bagi setiap produk. Peristiwa tersebut akan merangkumi cart_id.
 • Peristiwa "View Cart" bagi troli tersebut. Jika cart_id tidak dinyatakan, peristiwa tersebut tidak akan dijana.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Ini ialah peristiwa permulaan dan penerusan pembelian – apabila pengguna telah menambah item ke troli dan meneruskan untuk daftar keluar.

Di samping parameter yang digunakan dalam peringkat "View Cart", maklumat mengenai peringkat pembelian tersebut boleh diterima di sini. Maklumat mengenai diskaun dan kupon yang telah digunakan juga boleh dibetulkan di sini.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Tiga peristiwa berikut akan dicipta dalam Finteza:

 • Peristiwa "Checkout Begin" bagi setiap item. Peristiwa tersebut akan merangkumi cart_id, checkout_step dan checkout_option daripada penerangan troli.
 • Peristiwa "Checkout Begin" bagi troli tersebut. Jika cart_id tidak dinyatakan, peristiwa tersebut tidak akan dijana.

Checkout Success #

Peristiwa ini bermakna pelengkapan pembelian yang berjaya. Di samping meklumat daripada peristiwa terdahulu, ID pembayaran juga boleh dinyatakan di sini (transaction_id) dan data kedai (rakan niaga). Yang berikut boleh dinyatakan sebagai tambahan:

 • Nama pembeli (pembeli) dan nama penjual (seller). Penjual tertinggi dan laporan pembeli berguna jika banyak penjual pihak ketiga beroperasi di laman web anda.
 • Yuran sistem pembayaran untuk transaksi tersebut (transaction_fee).
 • Pendapatan jualan bersih, komisyen bersih, cukai dan yuran (keuntungan).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Tiga peristiwa berikut akan dicipta dalam Finteza:

 • Peristiwa "Checkout Success" bagi setiap item. Peristiwa tersebut akan merangkumi transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step dan checkout_option daripada penerangan troli.
 • Peristiwa "Checkout Success" bagi troli tersebut. Jika cart_id tidak dinyatakan, peristiwa tersebut tidak akan dijana.

Checkout Failed #

Peristiwa ini menunjukkan cubaan tidak berjaya untuk membuat pembayaran bagi suatu pesanan. Tidak seperti peristiwa sebelumnya, peristiwa ini tidak mengandungi transaction_id tetapi mengandungi penerangan ralat dalam parameter butiran.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Tiga peristiwa berikut akan dicipta dalam Finteza:

 • Peristiwa "Checkout Failed" bagi setiap item. Peristiwa tersebut akan merangkumi detail, cart_id, checkout_step dan checkout_option, daripada penerangan troli.
 • Peristiwa "Checkout Failed" bagi troli tersebut. Jika cart_id tidak dinyatakan, peristiwa tersebut tidak akan dijana.

Refund #

Peristiwa tersebut menunjukkan pengembalian semula produk. Peristiwa tersebut mengandungi rujukan pembayaran transaction_id untuk dipautkan kepada pembayaran asal, dan penerangan bagi pengembalian semula tersebut dalam detail parameter.

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Tiga peristiwa berikut akan dicipta dalam Finteza:

 • Peristiwa "Refund" bagi setiap item. Peristiwa tersebut akan merangkumi transaction_id, detail dan cart_id daripada penerangan troli.
 • Peristiwa "Refund" bagi troli tersebut. Jika cart_id tidak dinyatakan, peristiwa tersebut tidak akan dijana.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Dengan pendaftaran anda bersetuju dengan Terma Perjanjian Perkhidmatan
Tahniah! Akaun anda telah dicipta
 • Lawati
  finteza.com
 • Cipta
  akaun
 • Sahkan
  e-mel
 • Install
  kod

Kami telah menghantar e-mel ke {email}. Sila cari dan aktifkan akaun anda.

Selepas itu anda hanya perlu log masuk dan install kod penjejakan ke laman web anda. Ia mudah: