ادغامFinteza SDKموبایل IOSنصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

برای نصب Finteza SDK, از مدیر بسته CocoaPods یا Carthage استفاده کنید یا فایل آرشیو را از GitHub به صوت دستی دانلود کنید.

نصب از طریق CocoaPods #

برای اتصال Finteza SDK ، رشته زیر را به Podfile  پروژه خود اضافه کنید:

pod 'FintezaSDK'

بعد ، دستور نصب را اجرا کنید:

pod install

هنگام کار با CocoaPods ، همیشه از فایل .xcworkspace به جای فایل .xcodeproj استفاده کنید.


نصب از طریق Carthage #

برای اتصال Finteza SDK ، رشته زیر را به Cartfile  پروژه خود اضافه کنید:

github "finteza/mobile-sdk-ios"

نصب دستی #

پرونده FintezaSDK-X.X.X.framework.zip را بارگیری و از حالت فشرده خارج کنید. در مرحله بعد ، FintezaSDK.framework را به پروژه خود در Xcode منتقل کنید.

در حین نصب گزینه "کپی موارد در صورت لزوم" را فعال کنید.

نصب Finteza SDK برای iOS

اولیه سازی SDK در برنامه #

پرونده نماینده درخواست خود را باز کنید و Finteza SDK را وارد کنید:

Objective-C:

#import <FintezaSDK/FintezaSDK.h>

Swift:

import FintezaSDK

SDK را با استفاده از شناسه و آدرس وب سایت در مرحله اول didFinishLaunchingWithOptions  آغاز کنید.

Objective-C:

[Finteza initialize:@"{WEBSITE_ID}" site:@"{WEBSITE_URL}" product:@"{PRODUCT}"];

Swift:

Finteza.initialize("{WEBSITE_ID}", site: "{WEBSITE_URL}", product: "{PRODUCT}")

شناسه وب سایت را به عنوان {WEBSITE_ID}  تنظیم کنید. می توان آن را در تنظیمات وب سایت (فیلد شناسایی) از پانل Finteza  دریافت کرد. سپس پارامترها را تنظیم کنید:

پارامتر

نوع

توصیف

site

رشته

نام دامنه وب سایت ، به عنوان مثال ، "my.site.com".

product

رشته

نام محصول به عنوان پیشوند رویدادهای برچسب گذاری شده توسط برنامه شما به Finteza ارسال می شود.

 

در صورت داشتن برنامه هایی برای رایانه های شخصی ، iOS ، Android و غیره ، ممکن است شما به آن نیاز داشته باشید تا رویدادها را در سیستم عامل های مختلف جدا کنید. به عنوان مثال ، اگر محصول "برنامه iOS" و send  "ثبت نام" را مشخص کنید ، نام رویداد نهایی در Finteza "ثبت نام برنامه iOS" خواهد بود.

 

"nil" را تنظیم کنید تا از استفاده از پیشوند استفاده نشود.

 

شما می توانید بعداً با استفاده از عملکرد setProduct نام محصول را تغییر دهید.

 

Objective-C:

 

[Finteza setProduct:@"{PRODUCT}"];

 

Swift:

 

Finteza.setProduct("{PRODUCT}")

رویدادهای راه اندازی برنامه #

کد زیر را به applicationDidBecomeActive  اضافه کنید:

Objective-C:

[Finteza activate];

Swift:

Finteza.activate()

هنگام فراخوانی activate  ، SDK رویداد "Install Finish" را در اولین راه اندازی برنامه به Finteza ارسال می کند (اگر پیشوند محصول  تنظیم شده است ، سپس "{PRODUCT} Install Finish") را تنظیم کنید.

همچنین هنگامی که activate, فراخوانی می شود، یک سشن کاری جدید شروع می شود و رویداد "Session Start" ثبت می شود (اگر پیشوند محصول ست شده باشد، آنگاه سشن "{PRODUCT} شروع میشود").

جلسه جدید فقط درصورتی آغاز می شود که بیش از سه دقیقه از زمان قبلی برنامه غیرفعال شده باشد.


پیامهای عیب یابی #

به منظور آزمایش کار با SDK ، می توانید خروجی اشکال زدایی داده ها را به کنسول توسعه دهنده فعال کنید. داده های رویدادها وتبلیغات نمایشی به صورت جداگانه نمایش داده می شوند.

رویدادها

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeEvents];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeEvents)

Ads

Objective-C:

[Finteza addLogging:FintezaLogModeBanner];

Swift:

Finteza.addLogging(FintezaLogModeBanner)

مثال

پیام اشکال زدایی زیر نشانگر خطای ارسال رویداد به دلیل عدم وجود فراخوانی روش activate  است:

[event] نمی تواند رویداد "Book Load" را ارسال کند: ابتدا روش "activate" را فراخوانی کنید

Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: