IntegratiesFinteza SDKASP.NET web serversHet verzenden van evenementen

Gebeurtenissen verzenden

Met de SDK kunnen gebeurtenissen van het servergedeelte van uw website naar Finteza worden verzonden, inclusief gebruikersactiegegevens, databasestatus, prestatie-indicatoren, enz. Dit werkt met de Finteza.Tracker.SendEvent SendEvent methode.

Finteza.Tracker.SendEvent("{EVENT}""REFERER");

Met deze methode kunt u de gebeurtenissen registreren en aanvullende informatie als parameters doorgeven, bijvoorbeeld een type gekocht goed, prijs, valuta, enz. De volgende parameters worden ondersteund:

Parameter

Type

Omschrijving

name *

string

Evenement naam. De maximale lengte is 128 symbolen.

referer

string

Het adres van de pagina van waaruit de gebeurtenis wordt verzonden. Alle evenementen zijn gebonden aan counters (websites) aan de kant van Finteza met behulp van een websiteId. Het systeem zorgt ervoor dat een host van wie een evenement is aangekomen overeenkomt met de counter host van het Finteza paneel). Dit voorkomt afwijkingen in het verkeer.

backReferer

string

Het adres van een webpagina waarop een bezoeker zich bevond voordat een bijgehouden actie werd uitgevoerd.

userIp

string

Het IP-adres van de bezoeker die een bijgehouden actie heeft uitgevoerd.

userAgent

string

De user-agent van de bezoeker die een bijgehouden actie heeft uitgevoerd.

unit

string

Parametermeeteenheden, bijvoorbeeld USD, artikelen, enz. De maximale lengte is 32 tekens.

value

string

De waarde van de parameter. De maximale lengte is 64 symbolen.

* – vereiste parameters..

Voorbeeld:

Finteza.Tracker.SendEvent("Server Track Aankoop""https://www.mysite.com""USD""100");

Het is niet nodig om de referer parameter verwijzer elke keer op te geven wanneer wanneer de gebeurtenis wordt verzonden, als u een standaardwaarde instelt tijdens de initialisatie. Geef tijdens uw Finteza.RegisterAnalytics aanroep methode de aanvullende parameter standaardVerwijzer op: standaardVerwijzer:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", defaultReferer: "{DEFAULT_REFERER}");

Opmerking: als u geen gebruik maakt van een standaardVerwijzer,  specificeert u verwijzer gedurende elke GebeurtenisVerzenden aanroep. Anders worden de evenementen niet verzonden.


Een andere variant is beschikbaar voor de Finteza.Tracker.SendEvent functie:

Finteza.Tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

In plaats van de expliciete specificatie van een verwijzer, verwijs, terugVerwijzer, gebruikersIp, userAgent, wordt hier de verzoekuitvoercontext gespecificeerd, van waaruit de gespecificeerde parameters worden ontvangen en naar Finteza worden verzonden.

Parameter

Type

Omschrijving

httpContext *

System.Web.HttpContextBase or System.Web.HttpContext

Huidige uitvoeringscontext voor HTTP-verzoeken, van waaruit de parameters verwijzer, terugVerwijzer, gebruikersIp en userAgent automatisch worden gevormd.referer, terugVerwijzer, gebruikersIp en userAgent worden automatisch gevormd.

name *

string

Evenement naam. De maximale lengte is 128 symbolen.

unit

string

Parametermeeteenheden, bijvoorbeeld USD, artikelen, enz. De maximale lengte is 32 tekens.

value

string

De waarde van de parameter. De maximale lengte is 64 symbolen.

* – vereiste parameters.

Sign up and get:

Door u te registreren gaat u akkoord met de Serviceovereenkomst
Gefeliciteerd! Uw account is aangemaakt
 • Bezoek
  finteza.com
 • Maak
  account
 • Bevestig
  e-mail
 • Installeer
  code

We hebben een e-mail gestuurd naar {email}. Zoek het en activeer uw account.

Daarna kunt u gewoon inloggen en de trackingcode op uw site installeren. Het is gemakkelijk: