Tich hợp với một website của WordPress

Finteza cho phep thu thập số liệu thống ke chi tiết cho cac website đuợc tạo ra tren nền tảng WordPress, bao gồm luợt xem trang, khach truy cập duy nhất, khu vực, phien truy cập va chất luợng luu luợng. Nếu bạn co website WordPress của rieng mình, thì giải phap tốt nhất la tải về va cai đặt Plugin miễn phi cho WordPress.

Tải về plugin

Plugin co tinh nang:

 • Dang ký nhanh trong Finteza
 • Tich hợp mã truy cập trong tất cả trang web
 • Theo dõi luợt nhấp vao Lien kết

Tải cac tập tin plugin về thu mục /wp-content/plugins/finteza-analytics va kich hoạt no trong phần Plugin của bảng điều khiển WordPress. Từ phần Phan tich của Finteza trong mục Cai đặt, chọn cac tuy chọn theo dõi đuợc yeu cầu va bắt đầu nhận dữ liệu của Finteza lien quan đến website của bạn.

Chọn cac tuy chọn theo dõi trong cai đặt plugin của WordPress

Cai đặt mã Finteza theo cach thủ cong

Nếu bạn khong co website của rieng mình va đang sử dụng dịch vụ luu trữ với nền tảng WordPress, bạn co thể bật dịch vụ phan tich Finteza sử dụng cac huớng dẫn từng buớc duới đay.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Diều huớng tới phần Cai đặt va sao chep mã JavaScript.

  Sao chep mã Finteza cho website của bạn

 1. Dang nhập tại địa chỉ wordpress.com.
 2. Từ bảng điều khiển, chọn website mong muốn (nếu bạn co một vai website) va nhấp vao Tuy chỉnh để dan mã vao chủ đề đuợc yeu cầu.

Chọn một website va nhấp vao Tuy chỉnh cho chủ đề đuợc chọn.

 1. Nhấp vao Widget để chọn một phần tử của website. Chung toi khuyen bạn nen them mã vao "Dải ben"

Nhấp vao Tuy chỉnh để them mã vao chủ đề đuợc yeu cầu

 1. Nhấp vao "+Them Widget" trong cửa sổ chỉnh sửa

Nhấp vao "+Them Widget"

 1. Một menu chọn widget bổ sung sẽ xuất hiện ở ben phải. Cuộn no xuống va chọn tuy chọn 'Van bản'.

Nhấp vao Van bản

 1. Việc nay sẽ mở trình chỉnh sửa nội dung, hoạt động ở chế độ trực quan va HTML. Nhấp vao nut Van bản để chuyển sang chế độ HTML va dan mã Finteza. Nhấp vao Dã xong để luu thay đổi.

Dan mã Finteza vao cửa sổ chỉnh sửa

 1. Lặp lại quy trình cho tất cả cac trang tren website của bạn. Mã đuợc them sẽ cho phep theo dõi hoạt động của khach truy cập website qua Finteza.
 2. Luc nay, Finteza đã đuợc tich hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khach truy cập website của bạn va phan tich no. Truy cập phần "Phan tich" để co them chi tiết lien quan đến phan tich dữ liệu.