Sự tích hợpPlugin CMSWix

Tích hợp với một website của Wix

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Wix, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập, chất luợng luu luợng và các đon mua đã hoàn tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập sử dụng tài khoản Wix.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Cài đặt \ Theo dõi & Phân tích và chọn thêm mã Tùy chỉnh. Dán mã Finteza và chọn các tùy chọn duới đây:
 • Thêm mã vào tất cả các trang. Tải mã trên mỗi trang mới
 • Vị trí trong trang: Đầu trang

Sau đó nhấp vào Áp dụng.

Điều huớng tới phần Cài đặt \ Theo dõi & Phân tích

 1. Mã sẽ đuợc bổ sung vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Điều huớng trở lại bảng điều khiển của Finteza và nhấp vào "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Định rõ tên sự kiện và sao chép mã nhận đuợc.

Nhận mã theo dõi của Finteza để đang ký mua

 1. Điều huớng trở lại bảng điều khiển website của Wix và nhấp vào Công cụ Mới \ Tùy chỉnh. Dán mã Finteza và chọn các tùy chọn duới đây:
 • Thêm mã vào Trang Cám on (hoàn tất việc mua)
 • Đặt mã ở: Phần thân - bắt đầu

Sau đó nhấp vào Áp dụng.

Dán mã sự kiện từ Finteza để theo dõi các đon mua đã hoàn tất

 1. Việc này sẽ cho phép theo dõi số liệu thống kê khách truy cập website nói chung, cũng nhu theo dõi mọi sự kiện mua đã hoàn tất.
 2. Nhấp vào Luu và Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống kê liên quan. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: