Sự tích hợpPlugin CMSWeebly

Tích hợp với một website của Weebly

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Weebly, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào website của bạn đuợc tạo ra trên Weebly và chọn website mong muốn nếu bạn có một vài website.
 2. Từ bản điều khiển website, điều huớng tới phần Cài đặt và chọn SEO (Search Engine Optimization - Tối uu hóa Công cụ Tìm kiếm) ở menu bên trái.

Vào phần SEO

 1. Dán mã Finteza vào cửa sổ Mã Chân trang và nhấp vào Luu trong góc phải bên duới để áp dụng thay đổi.

Dán mã Finteza vào mẫu Chân trang

 1. Mã sẽ đuợc thêm vào tất cả các trang của website và sẽ cho phép theo dõi trực tuyến số liệu thống kê khách truy cập website của bạn qua Finteza.
 2. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: