Sự tích hợpPlugin CMSWeebly

Tích hợp với một website của Weebly

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng Weebly, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên Weebly và chọn website mong muốn nếu bạn có một vài website.
  2. Từ bản điều khiển website, điều hướng tới phần Cài đặt và chọn SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm) ở menu bên trái.

Vào phần SEO

  1. Dán mã Finteza vào cửa sổ Mã Chân trang và nhấp vào Lưu trong góc phải bên dưới để áp dụng thay đổi.

Dán mã Finteza vào mẫu Chân trang

  1. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang của website và sẽ cho phép theo dõi trực tuyến số liệu thống kê khách truy cập website của bạn qua Finteza.
  2. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.