Sự tích hợpPlugin CMSBigCommerce

Tích hợp với một website của BigCommerce

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng BigCommerce, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập, chất lượng lưu lượng và các đơn mua đã hoàn tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập sử dụng tài khoản BigCommerce.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Mặt tiền cửa hàng \ Trình quản lý Tập lệnh và nhấp vào "Tạo một Tập lệnh".

Mở Trình quản lý Tập lệnh và tạo một tập lệnh mới

 1. Dán mã Finteza và chọn các tùy chọn dưới đây:
 • Vị trí trong trang: Đầu trang
 • Chọn các trang mà tập lệnh sẽ được thêm: Tất cả các trang
 • Loại: Tập lệnh

Nhấp vào Lưu.

Dán mã Finteza, nó sẽ được thêm vào tất cả các trang

 1. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Điều hướng trở lại bảng điều khiển của Finteza và nhấp vào "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Định rõ tên sự kiện và sao chép mã nhận được.

Nhận mã theo dõi của Finteza để đăng ký mua

 1. Điều hướng trở lại bảng điều khiển website của BigCommerce và nhấp vào "Tạo một Tập lệnh" một lần nữa. Dán mã Finteza và chọn các tùy chọn dưới đây:
 • Vị trí trong trang: Chân trang
 • Chọn các trang mà tập lệnh sẽ được thêm: Kiểm tra
 • Loại: Tập lệnh

Nhấp vào Lưu.

Dán mã sự kiện từ Finteza để theo dõi các đơn mua

 1. Việc này sẽ cho phép theo dõi số liệu thống kê khách truy cập website nói chung, cũng như theo dõi mọi sự kiện liên quan đến mua hàng.
 2. Nhấp vào Lưu và Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống kê liên quan. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: