Sự tích hợpPlugin CMS3dcart

Tích hợp với một website của 3dcart

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng 3dcart (Shift4Shop), bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập, chất luợng luu luợng và các đon mua đã hoàn tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

 

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 

 1. Đang nhập sử dụng tài khoản 3dcart.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Nội dung \ Đầu trang & Chân trang. Bật khối Đầu trang Tổng thể và tắt tùy chọn "Bật/Tắt Chế độ WYSIWYG" cho nó. Tiếp theo, dán mã Finteza.

Dán mã Finteza vào Đầu trang Tổng thể của website

 1. Nhấp vào Luu. Mã sẽ đuợc thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Điều huớng trở lại bảng điều khiển của Finteza và nhấp vào "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Định rõ tên sự kiện và sao chép mã nhận đuợc.

Nhận mã theo dõi của Finteza để đang ký mua

 1. Điều huớng trở lại bảng điều khiển website và mở Nội dung \ Tiêu đề & Nội dung. Tìm trang "Kiểm tra 4", là buớc mua hàng cuối cùng. Nhấp vào Chỉnh sửa trong menu của nó và dán mã sự kiện vào khối Đầu trang.

Dán mã sự kiện từ Finteza để theo dõi các đon mua đã hoàn tất

 1. Việc này sẽ cho phép theo dõi số liệu thống kê khách truy cập website nói chung, cũng nhu theo dõi mọi sự kiện liên quan đến mua hàng.
 2. Nhấp vào Luu và Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống kê liên quan. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: