Sự tích hợpPlugin CMSCargo Collective

Tích hợp với một website của Cargo CollectiventCMS

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng Cargo Collective, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập sử dụng tài khoản Cargo Collective.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới phần Thiết kế \ HTML Tùy chỉnh. Mở thẻ HTML và dán mã Finteza.

Dán mã Finteza vào phần Thiết kế \ HTML Tùy chỉnh

 1. Nhấp vào Luu. Mã sẽ đuợc thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: