Sự tích hợpPlugin CMSCMS Made Simple

Tích hợp một website của CMS Made Simple

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng CMS Made Simple, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên nền tảng CMS Made Simple.
  2. Từ menu quản lý website, điều hướng tới phần Bố trí và chọn Trình quản lý Thiết kế để chỉnh sửa mẫu, bảng CSS, thiết kế và các hạng mục trang. Chọn mẫu xuất hiện trên tất cả các trang của website và nhấp vào biểu tượng bút chì.

Chọn mẫu mong muốn để chỉnh sửa

  1. Dán mã Finteza trong Nội dung Mẫu sử dụng các thẻ {literal}...{/literal}, và nhấp vào Gửi để áp dụng thay đổi.

Dán mã Finteza bên trong các thẻ {literal} và nhấp vào Gửi

  1. Nếu cần, bạn có thể dán mã riêng vào mỗi mẫu hoặc trang trên website của bạn.
  2. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.