ادغامافزونه های CMSCargo Collective

ادغام با یک سایت Cargo CollectiventCMS

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس Cargo Collective ، شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد و غیر منحصر به فرد ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. با استفاده از حساب Cargo Collective خود وارد سیستم شوید.
  2. از صفحه کنترل سایت خود ، به Design \ Custom HTML بروید. زبانه HTML را باز کنید و کد Finteza را جایگذاری کنید.

کد Finteza را در Design \ Custom HTML تنظیم کنید

  1. روی ذخیره کلیک کنید کد به تمام صفحات سایت شما اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.