Sự tích hợpPlugin CMSSandvox

Tích hợp với một website của Sandvox

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Sandvox, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Mở ứng dụng Sandvox.
  2. Mở trang của website, nhấp vào Đối tượng trên thanh công cụ và chọn HTML Thô. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn JavaScript và dán mã Finteza.

Tạo đối tượng "HTML Thô" và dán mã Finteza vào nó

  1. Mã sẽ được thêm vào trang được chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Thêm các đối tượng tương tự trong tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
  3. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.