Sự tích hợpPlugin CMSShopify

Tích hợp với một website của Shopify

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Shopify, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Shopify.
  2. Trong bảng điều khiển website, nhấp vào "Tùy chỉnh chủ đề".

Nhấp vào "Tùy chỉnh chủ đề"

  1. Chọn chủ đề hiện tại và nhấp vào "Chỉnh sửa mã" trong menu Thao tác.

Nhấp vào "Chỉnh sửa mã" trong menu Thao tác

  1. Mở tập tin "theme.liquid" và dán mã Finteza giữa các thẻ <head> và </head>.

Dán mã Finteza vào tập tin "theme.liquid"

  1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.