Sự tích hợpPlugin CMSSquareSpace

Tích hợp với một website của SquareSpace

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng SquareSpace, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập, chất lượng lưu lượng và các đơn mua đã hoàn tất.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập sử dụng tài khoản SquareSpace.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Cài đặt \ Nâng cao \ Chèn mã.

Điều hướng tới phần Cài đặt \ Nâng cao \ Chèn mã

 1. Dán mã Finteza vào mẫu Chân trang.

Dán mã Finteza vào phần Chân trang và nó sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn

 1. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Cuộn trang xuống và tìm phần "Trang xác nhận đơn đặt hàng".
 3. Điều hướng trở lại bảng điều khiển của Finteza và nhấp vào "Nhận mã cho một sự kiện mới" cho website của bạn. Định rõ tên sự kiện và sao chép mã được tạo ra trong phần "Trang xác nhận đơn đặt hàng".
   
  SquareSpace hỗ trợ macro, tức là các lệnh đặc biệt thay thế cho nhiều thông tin khác nhau trong mã tùy thuộc vào đơn đặt hàng hiện tại. Tìm tên sự kiện trong mã Finteza và thêm macro {orderId} macro đi theo nó, như được thể hiện bên dưới. Nó sẽ thêm ID đơn đặt hàng vào mỗi sự kiện mua được gửi tới Finteza.

Them mã theo dõi của Finteza để theo dõi các đơn mua

 1. Việc này sẽ cho phép theo dõi các số liệu thống kê mua hàng nói chung, chẳng hạn như phân tích các đơn đặt hàng cụ thể.
 2. Nhấp vào Lưu và Finteza sẽ bắt đầu thu thập số liệu thống kê liên quan. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: