Sự tích hợpPlugin CMSTextpattern

Tích hợp với một website của Textpattern

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Textpattern, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Mở bảng điều khiển website.
 2. Trên menu Trình bày, nhấp vào Trang. Chọn trang và dán mã Finteza bên trong các thẻ <head></head>.

Dán mã Finteza vào trang của website

 1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào trang được chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Làm theo các bước tương tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
 3. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: