ادغام با یک سایت Textpattern

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس Textpattern شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. کنترل پنل سایت را باز کنید.
  2. در فهرست ارائه ، صفحات را کلیک کنید. صفحه را انتخاب کنید و کد Finteza را درون برچسب های <head> </head> قرار دهید.

کد Finteza را در صفحه سایت قرار دهید

  1. روی ذخیره کلیک کنید کد به صفحه انتخاب شده اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. برای به دست آوردن آمار کامل بازدید کنندگان ، تمام صفحات سایت خود را دنبال کنید.
  3. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.