Ενσωμάτωση σε ιστοσελίδα Textpattern

H Finteza επιτρέπει τη συλλογή αναλυτικών στατιστικών για ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Textpattern όπως προβολές σελίδας, μοναδικοί και μη μοναδικοί επισκέπτες, συνεδρίες και ποιότητα επισκεψιμότητας.

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σας στον πίνακα της Finteza. Πλοηγηθείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αντιγράψτε τον κώδικα JavaScript.

Αντιγράψτε τον κώδικα της Finteza για την ιστοσελίδα σας

  1. Aνοίξτε τον πίνακα ελέγχου της ιστοσελίδας.
  2. Στο μενού Παρουσίαση, πατήστε Σελίδες. Επιλέξτε τη σελίδα και επικολλήστε τον κωδικό Finteza μέσα στις ετικέτες<head>< /head>.

Επικολλήστε τον κώδικα Finteza στη σελίδα του ιστοτόπου

  1. Πατήστε Aποθήκευση. Ο κώδικας θα προστεθεί στη σελίδα σας και η Finteza θα αρχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των επισκεπτών.
  2. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για όλες τις σελίδες του ιστοτόπου σας για να πάρετε πλήρεις στατιστικές επισκεπτών.
  3. Επισκεφτείτε την ενότητα «Αναλύσεις» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.