Sự tích hợpPlugin CMSTilda

Tích hợp với một website của Tilda

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng Tilda, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Tilda và chọn website mong muốn.
 2. Chọn chỉnh sửa trang mà bạn muốn thêm khối Finteza vào. Nếu các trang cho khối "Đầu trang và chân trang" được đặt trên website của bạn, chúng tôi khuyên nên chọn những khối này, vì chúng được hiển thị trong tất cả các trang của website.

Chọn khối "Đầu trang và chân trang" nếu nó khả dụng trong website

 1. Nếu khối Chân trang chưa được định rõ trước đó, hãy tạo nó sử dụng lệnh "+ Tạo trang mới".

Tạo một trang mới cho khối Chân trang

 1. Chọn một mẫu thích hợp để tạo khối Chân trang.

Chọn một mẫu để tạo trang

 1. Thêm khối "Không" vào trang và nhấp vào "Trình chỉnh sửa khối" để chỉnh sửa trang.

Nhấp lên khối Không > Trình chỉnh sửa Khối

 1. Nhấp vào "+" và chọn "Thêm HTML"

Nhấp vào "+" và chọn "Thêm HTML"

 1. Dán mã Finteza và nhấp vào nút "Đóng & Cập nhật".

Dán mã Finteza và nhấp vào nút "Đóng & Cập nhật"

 1. Lưu thay đổi bạn đã thực hiện sử dụng các nút "Lưu" và "Đóng". Trang được thêm hiện đã sẵn sàng để sử dụng trong khối "Đầu trang và chân trang".

Lưu các thay đổi trong trang

 1. Điều hướng trở lại bảng điều khiển website và nhấp vào "Cài đặt Website".

Nhấp vào "Cài đặt website" trong bảng điều khiển

 1. Chọn "Đầu trang và Chân trang" từ menu.

Chọn "Đầu trang và Chân trang" từ menu

 1. Định rõ trang được thêm trong trường "Chân trang" và nhấp vào "Lưu". Khối này sẽ xuất hiện trong tất cả các trang của website và sẽ cho phép theo dõi trực tuyến số liệu thống kê khách truy cập website của bạn qua Finteza.

Định rõ trang được thêm trong trường "Chân trang"

 1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: