Sự tích hợpPlugin CMSTilda

Tích hợp với một website của Tilda

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Tilda, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào tài khoản Tilda và chọn website mong muốn.
 2. Chọn chỉnh sửa trang mà bạn muốn thêm khối Finteza vào. Nếu các trang cho khối "Đầu trang và chân trang" đuợc đặt trên website của bạn, chúng tôi khuyên nên chọn những khối này, vì chúng đuợc hiển thị trong tất cả các trang của website.

Chọn khối "Đầu trang và chân trang" nếu nó khả dụng trong website

 1. Nếu khối Chân trang chua đuợc định rõ truớc đó, hãy tạo nó sử dụng lệnh "+ Tạo trang mới".

Tạo một trang mới cho khối Chân trang

 1. Chọn một mẫu thích hợp để tạo khối Chân trang.

Chọn một mẫu để tạo trang

 1. Thêm khối "Không" vào trang và nhấp vào "Trình chỉnh sửa khối" để chỉnh sửa trang.

Nhấp lên khối Không > Trình chỉnh sửa Khối

 1. Nhấp vào "+" và chọn "Thêm HTML"

Nhấp vào "+" và chọn "Thêm HTML"

 1. Dán mã Finteza và nhấp vào nút "Đóng & Cập nhật".

Dán mã Finteza và nhấp vào nút "Đóng & Cập nhật"

 1. Luu thay đổi bạn đã thực hiện sử dụng các nút "Luu" và "Đóng". Trang đuợc thêm hiện đã sẵn sàng để sử dụng trong khối "Đầu trang và chân trang".

Luu các thay đổi trong trang

 1. Điều huớng trở lại bảng điều khiển website và nhấp vào "Cài đặt Website".

Nhấp vào "Cài đặt website" trong bảng điều khiển

 1. Chọn "Đầu trang và Chân trang" từ menu.

Chọn "Đầu trang và Chân trang" từ menu

 1. Định rõ trang đuợc thêm trong truờng "Chân trang" và nhấp vào "Luu". Khối này sẽ xuất hiện trong tất cả các trang của website và sẽ cho phép theo dõi trực tuyến số liệu thống kê khách truy cập website của bạn qua Finteza.

Định rõ trang đuợc thêm trong truờng "Chân trang"

 1. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: