Sự tích hợpPlugin CMSRapidWeaver

Tích hợp với một website của RapidWeaver

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng RapidWeaver, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Mở ứng dụng RapidWeaver.
  2. Chọn "Mã" từ phần cài đặt của website. Mở phần Đầu trang và dán mã Finteza vào nó.

Dán mã Finteza vào phần Đầu trang

  1. Lần tới khi bạn xuất bản các thay đổi, mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.