Sự tích hợpPlugin CMSPrestaShop

Tích hợp với một website của PrestaShop

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng PrestaShop, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng. Nếu bạn có website PrestaShop của riêng mình, thì phuong pháp hiệu quả nhất là tải về và cài đặt Plugin miễn phí cho PrestaShop.

Tải về plugin

Plugin có tính nang:

 • Đang ký nhanh trong Finteza
 • Tích hợp mã truy cập trong tất cả trang web
 • Theo dõi luợt nhấp vào Liên kết

Mở trang tải về và tải về plugin cho PrestaShop. Đang nhập vào website của bạn và từ bảng điều khiển, điều huớng tới phần Cải thiện -> Môđun -> Catalô môđun.

Tải về plugin và chọn Cải thiện -> Môđun -> Catalô môđun từ bảng điều khiển website

Nhấp vào "Cài đặt môđun" và tải lên tập tin ZIP đã đuợc tải xuống với plugin. Sau khi tải lên, nhấp vào Cấu hình để thiết lập môđun Phân tích của Finteza.

Tải lên tập tin ZIP của plugin và nhấp vào Cấu hình

Định rõ ID website của bạn có đuợc từ Finteza, chọn các tùy chọn theo dõi cần thiết, luu thay đổi và bắt đầu nhận thông tin liên quan đến website của bạn.

Định rõ cài đặt plugin và luu thay đổi

Cài đặt mã Finteza theo cách thủ công

Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc quen với HTML, bạn có thể sử dụng phuong thức tích hợp Finteza thứ hai. Để thực hiện việc tích hợp, bạn cần có quyền truy cập vật lý vào thu mục website có chứa các mẫu đuợc PrestaShop sử dụng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Dán mã nhận đuợc vào mẫu của PrestaShop. Mẫu là một tập tin với phần mở rộng *.tpl, đuợc sử dụng cho tất cả các trang của website, chẳng hạn nhu header.tpl. Mở mẫu và chèn mã Finteza vào thẻ <literal>...</literal>.

Dãn mã Finteza nhận đuợc vào mẫu của PrestaShop

 1. Luu thay đổi. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: