Sự tích hợpPlugin CMSphpBB

Tích hợp với một website của phpBB

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng phpBB, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Tải về máy tính cục bộ của bạn mẫu overall_footer.html, được sử dụng cho chân trang trong tất cả các trang trên website của bạn do phpBB tài trợ. Các mẫu và tập tin JavaScript cho kiểu dáng/mẫu cụ thể được đặt trong thư mục dưới đây:

phpBB/styles/my_style_name/template/

 1. Mở tập tin overall_footer.html, dán mã Finteza trước thẻ </body></html> và lưu thay đổi.

Dán mã Finteza trước các thẻ </body></html>

 1. Tải lên tập tin overall_footer.html đã được cập nhật trở lại website. Đăng nhập vào website, mở bảng điều khiển quản trị viên và điều hướng tới phần Tùy chỉnh -> Cài đặt kiểu dáng. Tìm tập tin đã được cập nhật và nhấp vào liên kết "Cài đặt Kiểu dáng" để áp dụng thay đổi.

Tìm tập tin đã được cập nhật và nhấp vào liên kết "Cài đặt Kiểu dáng" để áp dụng thay đổi

 1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: