Sự tích hợpPlugin CMSosCommerce

Tích hợp với một website của osCommerce

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng osCommerce, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Mở bảng điều khiển website. Điều hướng tới phần Công cụ \ Trình quản lý Biểu ngữ và nhấp vào "Biểu ngữ Mới".

Tạo một biểu ngữ mới trong phần Trình quản lý Biểu ngữ

  1. Dán mã Finteza vào trường Văn bản HTML và chọn "chân trang" làm tùy chọn xếp đặt.

Tạo một biểu ngữ với mã Finteza và thêm nó vào khu vực "chân trang"

  1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.