การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSosCommerce

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ osCommerce

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม osCommerce รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. เปิด control panel ของเว็บไซต์ ไปยัง เครื่องมือ \ ตัวจัดการแบนเนอร์ และคลิก "แบนเนอร์ใหม่"

สร้างแบนเนอร์ใหม่ในส่วน ตัวจัดการแบนเนอร์

  1. วางโค้ด Finteza ไปยังฟิลด์ข้อความ HTML และเลือก "ท้ายหน้า" เป็นตัวเลือกการวาง

สร้างแบนเนอร์ที่มีโค้ด Finteza และเพิ่มมันไปยังพื้นที่ "ท้ายหน้า"

  1. คลิก บันทึก โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล