Sự tích hợpPlugin CMSOpenCart

Tích hợp với một website của OpenCart

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng OpenCart, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào website của bạn đuợc tạo ra trên OpenCart.
 2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều huớng tới Phần mở rộng và chọn môđun phân tích để chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tuợng bút chì.

Chọn môđun và nhấp vào biểu tuợng bút chì

 1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa HTML. Đừng quên bật môđun phân tích (Trạng thái = Đã bật)

Dán mã Finteza

 1. Nhấp vào biểu tuợng đĩa mềm ở góc trên bên phải để luu các thay đổi trong môđun. Mã sẽ đuợc thêm vào tất cả các trang trên website của bạn, và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi việc phân tích liên quan.

Nhấp vào biểu tuợng để luu

 1. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: