Sự tích hợpPlugin CMSOpenCart

Tích hợp với một website của OpenCart

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng OpenCart, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên OpenCart.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới Phần mở rộng và chọn môđun phân tích để chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bút chì.

Chọn môđun và nhấp vào biểu tượng bút chì

  1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa HTML. Đừng quên bật môđun phân tích (Trạng thái = Đã bật)

Dán mã Finteza

  1. Nhấp vào biểu tượng đĩa mềm ở góc trên bên phải để lưu các thay đổi trong môđun. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn, và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi việc phân tích liên quan.

Nhấp vào biểu tượng để lưu

  1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.