IntegracjeWtyczki CMSOpenCart

Integracja ze stroną opartą na OpenCart

Finteza umożliwia szczegółowe zbieranie statystyk dla stron internetowych stworzonych w oparciu o platformę OpenCart , w tym dotyczących odsłon stron, unikalnych odwiedzających, regionów, sesji i jakości ruchu.

  1. Otwórz swoją stronę w panelu Finteza. Przejdź do sekcji Ustawienia i skopiuj kod JavaScript.

Skopiuj kod Fintezy dla swojej witryny.

  1. Zaloguj się do witryny utworzonej w OpenCart.
  2. Z panelu sterowania witryny przejdź do opcji Rozszerzenia i wybierz moduł analityczny do edycji. Kliknij w ikonę ołówka.

Wybierz moduł i kliknij w ikonę ołówka.

  1. Wklej kod Fintezy w oknie edytora HTML. Nie zapomnij włączyć modułu analitycznego (Status = włączony).

Wklej kod Fintezy

  1. Kliknij w ikonę dyskietki w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany w module. Kod zostanie dodany na wszystkich stronach witryny, a Finteza rozpocznie śledzenie odpowiednich danych analitycznych.

Kliknij w ikonę, aby zapisać

  1. Finteza jest teraz zintegrowana z Twoją stroną internetową. System natychmiast rozpocznie rejestrowanie i analizę danych o odwiedzających witrynę. Odwiedź sekcję "Analiza", aby uzyskać więcej informacji na temat analizy danych.