Sự tích hợpPlugin CMSNetCat

Tích hợp với một website của NetCat

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra trên nền tảng NetCat, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra dựa trên nền tảng NetCat và chọn website mong muốn nếu bạn có một vài website.

Đăng nhập vào NetCat và chọn website mong muốn

 1. Trong phần Phát triển của bảng điều khiển website, chọn mục Mẫu và mở mẫu mong muốn để dán mã Finteza. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã chọn mẫu chính "Cửa hàng trực tuyến", mà trong đó các mặt hàng của cửa hàng được hiển thị.

Trong phần Phát triển -> Mẫu, mở mẫu mong muốn để dán mã Finteza

 1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của Chân trang trước thẻ </body></html> và nhấp vào "Lưu thay đổi" trong góc phải bên dưới để áp dụng thay đổi.

Dán mã Finteza vào cửa sổ Chân trang và lưu thay đổi

 1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: