Sự tích hợpPlugin CMSMODX

Tích hợp với một website đuợc tạo ra trên MODX

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra dựa trên nền tảng MODX, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào website của bạn đuợc tạo ra trên MODX và chọn website mong muốn từ bảng điều khiển.
 2. Điều huớng tới phần Phần tử -> Mẫu và chọn mẫu mong muốn để dán mã.

Chọn mẫu mong muốn từ phần Phần tử -> Mẫu

 1. Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa, truớc các thẻ </body></html> và luu thay đổi. Mã sẽ đuợc thêm vào trang đuợc chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.

Dán mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa truớc thẻ </body></html>

 1. Làm theo các buớc tuong tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
 2. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến các công cụ giám sát và phân tích luu luợng.
 
 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: