การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSMODX

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ที่ถูกสร้างใน MODX

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม MODX รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชม ภูมิภาค ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณซึ่งถูกสร้างใน MODX และเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการจาก control panel
  2. ไปยัง ส่วนประกอบ -> เทมเพลต และเลือกเทมเพลตที่ต้องการเพื่อวางโค้ด

เลือกเทมเพลตที่ต้องการจาก ส่วนประกอบ -> เทมเพลต

  1. วางโค้ด Finteza ไปยังหน้าต่าง editor ก่อนหน้า tag </body></html> และบันทึกการเปลี่ยนแปลง โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังหน้าที่เลือก และ Finteza จะเริ่มการติดตามกิจกรรมผู้เข้าของชม

วางโค้ด Finteza ไปยังหน้าต่าง editor ก่อนหน้า </body></html>

  1. ทำตามขั้นตอนเดิมสำหรับทุกหน้าเว็บไซต์ของคุณเพื่อรับสถิติของผู้เข้าชมทั้งหมด
  2. Finteza ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วตอนนี้ เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ทราฟฟิกและเครื่องมือในการวิเคราะห์