การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Magento

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Magento รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Magento ของคุณ
  2. ในเมนูด้านซ้าย เลือก เนื้อหา \ การกำหนดค่า และคลิก แก้ไข สำหรับธีมเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ

แก้ไขธีมเว็บไซต์ปัจจุบัน

  1. เลื่อนหน้าลง ค้นหา ท้ายหน้า และวางโค้ด Finteza ในฟิลด์ "HTML เบ็ดเตล็ด"

คัดลอกโค้ด Finteza ในฟิลด์ "HTML เบ็ดเตล็ด"

  1. คลิก "บันทึกการกำหนดค่า" โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล