Sự tích hợpPlugin CMSMagento

Tích hợp với một website của Magento

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Magento, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Magento.
  2. Trong menu bên trái, chọn Nội dung \ Cấu hình và nhấp vào Chỉnh sửa cho chủ đề website hiện tại của bạn.

Chỉnh sửa chủ đề website hiện tại

  1. Cuộn trang xuống, tìm Chân trang và dán mã Finteza vào trường "HTML Khác".

Sao chép mã Finteza vào trường "HTML Khác"

  1. Nhấp vào "Lưu cấu hình". Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên website của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.