IntegracjeWtyczki CMSMODX

Integracja ze stroną stworzoną w MODX

Finteza umożliwia szczegółowe zbieranie statystyk dla stron internetowych stworzonych w oparciu o platformę MODX , w tym dotyczących odsłon stron, unikalnych odwiedzających, regionów, sesji i jakości ruchu.

  1. Otwórz swoją stronę w panelu Finteza. Przejdź do sekcji Ustawienia i skopiuj kod JavaScript.

Skopiuj kod Fintezy dla swojej witryny.

  1. Zaloguj się do witryny utworzonej w systemie MODX i wybierz żądaną witrynę z panelu sterowania.
  2. Przejdź do elementów -> Szablony i wybierz żądany szablon do wklejenia kodu.

Wybierz żądany szablon z elementów -> Szablony

  1. Wklej kod Fintezy do okna edytora, przed znacznikami </body></html> i zapisz zmiany. Kod zostanie dodany do wybranej strony i Finteza rozpocznie śledzenie aktywności odwiedzających.

Wklej kod Fintezy do okna edytora przed </body></html>

  1. Wykonaj te same kroki dla wszystkich stron witryny, aby uzyskać pełne statystyki odwiedzających.
  2. Finteza jest teraz zintegrowana z Twoją stroną internetową. Odwiedź sekcję "Analiza", aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania i analizy ruchu drogowego.