IntegracjeWtyczki CMSphpBBB

Integracja ze stroną opartą na phpBBB

Finteza umożliwia szczegółowe zbieranie statystyk dla stron internetowych stworzonych w oparciu o platformę phpBBB , w tym dotyczących odsłon stron, unikalnych odwiedzających, regionów, sesji i jakości ruchu.

  1. Otwórz swoją stronę w panelu Finteza. Przejdź do sekcji Ustawienia i skopiuj kod JavaScript.

Skopiuj kod Fintezy dla swojej witryny.

  1. Pobierz na swój komputer lokalny plik overall_footer.html template, który jest używany jako stopka na wszystkich stronach twojego serwisu zasilanego phpBBB. Szablony i pliki JavaScript dla konkretnego stylu/szablonu znajdują się w następnym folderze:

phpBB/styles/my_style_name/template/

  1. Otwórz plik overall_footer.html, wklej kod Fintezy przed </body></html> i zapisz zmiany.

Wklej kod Fintezy przed tagami </body></html>.

  1. Prześlij zaktualizowany plik overall_footer.html z powrotem na stronę. Zaloguj się do witryny, otwórz panel administratora i przejdź do opcji Dostosuj -> Zainstaluj style. Znajdź zaktualizowany szablon i kliknij na link "Zainstaluj styl", aby zastosować zmiany.

Znajdź zaktualizowany szablon i kliknij na link "Zainstaluj styl", aby zastosować zmiany

  1. Finteza jest teraz zintegrowana z Twoją stroną internetową. System natychmiast rozpocznie rejestrowanie i analizę danych o odwiedzających witrynę. Odwiedź sekcję "Analiza", aby uzyskać więcej informacji na temat analizy danych.