ادغامافزونه های CMSRapidWeaver

ادغام با یک سایت RapidWeaver

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس RapidWeaver شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید.

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. برنامه RapidWeaver را باز کنید.
  2. از بخش تنظیمات سایت "کد" را انتخاب کنید. بخش Head را باز کرده و کد Finteza را در آن قرار دهید.

کد Finteza را در قسمت Head قرار دهید

  1. دفعه بعد که تغییرات را منتشر می کنید ، کد به تمام صفحات سایت شما اضافه می شود و Finteza شروع به ردیابی فعالیت بازدید کنندگان می کند.
  2. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.