การทำงานร่วมกันปลั๊กอิน CMSRapidWeaver

การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ RapidWeaver

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม RapidWeaver รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. เปิดแอป RapidWeaver
  2. เลือก "โค้ด" จากส่วนการตั้งค่าของเว็บไซต์ เปิดส่วน หัวเรื่อง และวางโค้ด Finteza ในนั้น

วางโค้ด Finteza ในส่วน หัวเรื่อง

  1. ครั้งถัดไปที่คุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ และ Finteza จะเริ่มติดตามกิจกรรมของผู้เข้าชม
  2. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล