การทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Sandvox

Finteza เปิดใช้งานการรวบรวมสถิติอย่างละเอียดสำหรับเว็บไซต์ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Sandvox รวมถึงจำนวนการเข้าชม จำนวนผู้เข้าชมแบบซ้ำและไม่ซ้ำ ระยะเวลา และคุณภาพทราฟฟิก

  1. เปิดเว็บไซต์ของคุณในแผงควบคุม Finteza ไปยังส่วน การตั้งค่า และคัดลอกโค้ด JavaScript

คัดลอกโค้ด Finteza สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

  1. เปิดแอปพลิเคชั่น Sandvox
  2. เปิดหน้าเว็บไซต์ คลิก วัตถุ บนแถบเครื่องมือและเลือก Raw HTML ในหน้าต่างถัดไป เลือก JavaScript และวางโค้ด Finteza

สร้างวัตถุ "Raw HTML" และวางโค้ด Finteza ในนั้น

  1. โค้ดจะถูกเพิ่มไปยังหน้าที่เลือก และ Finteza จะเริ่มการติดตามกิจกรรมผู้เข้าของชม
  2. เพิ่มวัตถุเดิมในทุกหน้าเว็บไซต์ของคุณเพื่อรับสถิติของผู้เข้าชมทั้งหมด
  3. เข้าชมส่วน "การวิเคราะห์" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล