Sự tích hợpPlugin CMSDuda

Tích hợp với một website của Duda

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Duda, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào website của bạn được tạo ra trên Duda.
  2. Từ bảng điều khiển website của bạn, điều hướng tới phần Cài đặt và chọn HTML của Đầu trang để chỉnh sửa. Thêm mã Finteza vào cửa sổ của trình chỉnh sửa và nhấp vào Lưu.

Dán mã Finteza và nhấp vào Lưu

  1. Lúc này, Finteza đã được tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.