Sự tích hợpPlugin CMSDrupal

Tích hợp với một website của Drupal

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website đuợc tạo ra trên nền tảng Drupal, bao gồm luợt xem trang, khách truy cập duy nhất, khu vực, phiên truy cập và chất luợng luu luợng. Nếu bạn có website Drupal của riêng mình, thì phuong pháp hiệu quả nhất là tải về và cài đặt plugin miễn phí cho Drupal.

Download plugin

Plugin có tính nang:

 • Đang ký nhanh trong Finteza
 • Tích hợp mã truy cập trong tất cả trang web
 • Theo dõi luợt nhấp vào Liên kết

Mở trang tải về và chọn một plugin thích hợp cho phiên bản Drupal. Các giao diện Drupal 8.0 đuợc hiển thị trong các ảnh chụp màn hình bên duới. Plugin cho phiên bản 7.0 có thể đuợc cài đặt theo cách tuong tự.

Tải về Finteza cho phiên bản Drupal của bạn

Tải về plugin Finteza và cài đặt nó cho website của bạn từ Phần mở rộng của bảng điều khiển quản trị viên Drupal.

Cài đặt plugin Finteza đã tải về sử dụng Phần mở rộng

Điều huớng tới phần Cấu hình và thiết lập thông số plugin Finteza.

Tìm plugin Finteza trong phần Cấu hình và nhấp vào để thiết lập

Định rõ ID website của bạn có đuợc từ Finteza, chọn các tùy chọn theo dõi cần thiết, luu thay đổi và bắt đầu nhận thông tin liên quan đến website của bạn.

Định rõ cài đặt plugin và luu thay đổi

Cài đặt mã Finteza theo cách thủ công

Nếu bạn không có website của riêng mình và đang sử dụng dịch vụ luu trữ với nền tảng Drupal, bạn có thể bật dịch vụ phân tích Finteza sử dụng các huớng dẫn từng buớc duới đây.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều huớng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đang nhập vào website của bạn đuợc tạo ra trên Drupal.
 2. Trong bảng điều khiển website, tìm phần Cấu trúc và nhấp vào nó.

Chạy lệnh Cấu trúc trong bảng điều khiển website

 1. Sau đó, điều huớng tới phần Bố cục của khối

Nhấp vào phần Bố cục của khối

 1. Chọn Thu viện khối tùy chỉnh và nhấp vào "+Thêm khối tùy chỉnh"

Nhấp vào Thêm khối tùy chỉnh

 1. Trong trình chỉnh sửa, mở môđun hoặc trang web mong muốn, đặt chế độ HTML Đầy đủ và nhấp vào biểu tuợng Nguồn để chỉnh sửa mã.

Đặt chế độ chỉnh sửa mã nguồn

 1. Dán mã Finteza và nhấp vào Luu để áp dụng thay đổi.

Dán mã và luu thay đổi

 1. Lặp lại quy trình cho tất cả các trang trên website của bạn. Mã đuợc thêm sẽ cho phép theo dõi hoạt động của khách truy cập website qua Finteza.
 2. Lúc này, Finteza đã đuợc tích hợp với website của bạn. Hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu ghi lại dữ liệu về khách truy cập website của bạn và phân tích nó. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: