Sự tích hợpPlugin CMSGhost

Tích hợp với một blog được nền tảng Ghost hỗ trợ

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các blog được tạo ra dựa trên nền tảng Ghost, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

 1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

 1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Ghost.
 2. Từ bảng điều khiển của bạn, điều hướng tới phần "Chèn mã". Dán mã Finteza vào trường Đầu trang của Blog

Dán mã Finteza vào phần Chèn mã \ Đầu trang của Blog

 1. Nhấp vào Lưu. Mã sẽ được thêm vào tất cả các trang trên blog của bạn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
 2. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.
 
 

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: