ادغامافزونه های CMSDuda

ادغام با یک سایت Duda

Finteza مجموعه اطلاعات آماری را برای وب سایتهای ایجاد شده براساس Duda شامل نمای صفحه ، بازدیدکنندگان منحصر به فرد ، مناطق ، جلسات و کیفیت ترافیک امکان پذیر می کند.

  1. سایت خود را در صفحه Finteza باز کنید. به بخش تنظیمات بروید و کد JavaScript را کپی کنید .

کد Finteza را برای سایت خود کپی کنید

  1. وارد سایت خود شوید که در Duda ایجاد شده است.
  2. از صفحه کنترل سایت خود ، به تنظیمات بروید و Header HTML را برای ویرایش انتخاب کنید. کد Finteza را به پنجره ویرایشگر اضافه کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

کد Finteza را بچسبانید و روی ذخیره کلیک کنید

  1. اکنون Finteza با سایت شما یکپارچه شده است. سیستم بلافاصله ضبط داده بازدید کنندگان سایت شما و تجزیه و تحلیل آن را آغاز می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل داده ها به بخش "تجزیه و تحلیل" مراجعه کنید.