Sự tích hợpPlugin CMSGoogle Sites

Tích hợp với một website do Google Sites tài trợ

Finteza cho phép thu thập số liệu thống kê chi tiết cho các website được tạo ra dựa trên nền tảng Google Sites, bao gồm lượt xem trang, khách truy cập duy nhất và không duy nhất, phiên truy cập và chất lượng lưu lượng.

  1. Mở website của bạn trong bảng điều khiển của Finteza. Điều hướng tới phần Cài đặt và sao chép mã JavaScript.

Sao chép mã Finteza cho website của bạn

  1. Đăng nhập sử dụng tài khoản Google Sites của bạn và mở bảng điều khiển website.
  2. Trên trang chủ của website, nhấp vào "Nhúng" và chọn "Mã nhúng" từ menu. Dán mã Finteza và nhấp vào Tiếp theo.

Thêm mã Finteza vào trang chủ của website

  1. Mã sẽ được thêm vào trang được chọn và Finteza sẽ bắt đầu theo dõi hoạt động của khách truy cập.
  2. Làm theo các bước tương tự cho tất cả các trang trên website của bạn để nhận số liệu thống kê đầy đủ về khách truy cập.
  3. Truy cập phần "Phân tích" để có thêm chi tiết liên quan đến phân tích dữ liệu.